DOI: 10.5553/TvJr/259035002019001001010

Tijdschrift voor JeugdrechtAccess_open

Actualia

Rechten van het kind

Auteurs
DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Auteursinformatie Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
Mr. T. de Vette, 'Rechten van het kind', Tijdschrift voor Jeugdrecht 2019-1, p. 13-14

Dit artikel wordt geciteerd in

  • Nieuws

   Nieuwe website Stichting Bijzondere Curator

   Midden februari 2019 is de nieuwe website van de Stichting Bijzondere Curator gelanceerd, te vinden via https://stichtingbcn.nl/. De Stichting Bijzondere Curator is op 17 december 2017 opgericht, nadat verschillende organisaties als de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA), de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Raad voor de Rechtsbijstand en de rechterlijke macht hadden vastgesteld dat de praktijk dringend verlegen zat om organisatie en centralisatie van bijzondere curatoren. Door middel van de website wil de Stichting nu alle informatie over de bijzondere curator voor alle partijen – de bijzondere curatoren zelf, ouders en kinderen – op één plek opnemen. Ook is het register voor bijzondere curatoren via de website te raadplegen.
   (Stichting BCN)

  • Literatuur

   International Human Rights of Children

   Dit boek onderzoekt de betekenis en implementatie van internationale kinderrechtenwetgeving, zoals neergelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en gerelateerde internationale en regionale mensenrechtenverdragen. Het beschouwt de toepassing van internationale kinderrechten op nationaal niveau en behandelt de belangrijkste procedurele en institutionele zaken met betrekking tot de implementatie van kinderrechten, inclusief monitoring, klachtenmechanismen, effectieve oplossingen, pleitbezorging en internationale agendasetting. Het boek is baanbrekend door een breed scala aan internationale kinderrechtenkwesties vanuit een juridisch perspectief te analyseren. Het bevat een vergelijkend perspectief op de kinderrechtenwetgeving op internationaal, regionaal en binnenlands niveau en bevat informatie over evidence-based strategieën voor de implementatie en handhaving van de internationale kinderrechtenwetgeving.
   (Ursula Kilkelly, Ton Liefaard, Springer 2018, EAN: 9789811041839)

   De stem van het kind, wat is dat?

   De oproepen in de maatschappij om het kind een stem te geven, zwellen aan, ook in de rechtspraak. Wat is er zo bijzonder aan om het kind een stem te geven? Hebben kinderen van nature niet allemaal een stem? In de rechtspraak gaat het over de stem van het kind dat klem zit, vaak in complexe scheidingen. Wat maakt dat kinderen klem zitten? Het is dit jaar dertig jaar geleden dat het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties unaniem is aangenomen. Nederland heeft dit verdrag in 1995 geratificeerd. Is er wat te vieren?
   (E. Klaver, REP 2019/2)

  • Jurisprudentie

   Kindercoach voor minderjarige om over verhuizing naar Amerika te kunnen praten

   Rechtbank Midden-Nederland 11 februari 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:438 (datum publicatie: 21 februari 2019)

   Vader mag een verhuizing van moeder en kind naar de VS opnieuw aan de kinderrechter voorleggen, nadat van een gegeven toestemming al anderhalf jaar geen gebruik is gemaakt. Een wijziging van omstandigheden is hiervoor niet vereist. De rechtbank is van oordeel dat de moeder in elk geval tot de zomervakantie nog gebruik mag maken van de gegeven toestemming. De zaak wordt aangehouden voor het geval de moeder dan nog niet is verhuisd. Dat de minderjarige haar mening over de verhuizing niet met haar ouders wil delen, is een aanwijzing dat zij knel komt te zitten tussen haar ouders. Het zou volgens de rechtbank voor de minderjarige prettig kunnen zijn als zij met een onafhankelijk persoon kan praten over wat haar bezighoudt, zonder dat dit in deze procedure als ‘munitie’ kan worden gebruikt. De rechtbank geeft de ouders daarom in overweging om alsnog een kindercoach voor de minderjarige te zoeken.

   Vervangende toestemming vaccinatie verleend

   Gerechtshof Den Haag 30 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:331 (datum publicatie: 6 maart 2019)

   Geschil ex artikel 1:253a BW. Een vader met ‘uitgekleed gezag’ verzoekt vervangende toestemming zijn minderjarige zoon te laten vaccineren, nu de moeder weigert dit te doen. De rechtbank wijst het verzoek af, waartegen de vader in beroep gaat. Het hof is van oordeel dat het laten vaccineren van de minderjarige het meest in haar belang is en dat derhalve het verzoek van de vader tot het verlenen van vervangende toestemming daarvoor, in de plaats van de toestemming van de moeder, moet worden toegewezen. Het hof acht het in het belang van de minderjarige om zo spoedig mogelijk te starten met vaccineren.


Print dit artikel