Tijdschrift voor Jeugdrecht

Article

Armoede onder kinderen: een pleidooi voor een kindgerichte aanpak van armoedebestrijding

Trefwoorden armoede, jongerenparticipatie, VN-Kinderrechtencomité, reductiedoelstelling, voorbehoud
Auteurs Mr. E. Huls en Mr. C. Vanderhilt
Auteursinformatie

348497 Mr. E. Huls
Mr. E. Huls is advocaat-in-dienstbetrekking bij Defence for Children.

348500 Mr. C. Vanderhilt
Mr. C. Vanderhilt is projectmedewerker jeugdrecht bij Defence for Children.
  • Samenvatting

      Het aantal kinderen in Nederland dat in armoede leeft, is hoog en daalt al jarenlang nauwelijks. De bestrijding van deze problematiek blijkt complex. In dit artikel worden de knelpunten in het huidige beleid beschreven en wordt een andere aanpak bepleit waarbij niet het gezinsinkomen van de ouder(s)/verzorger(s) maar het kind centraal staat. Door voor die benadering te kiezen, menen de auteurs dat meer tegemoet zal worden gekomen aan de behoeften en belangen van kinderen. Dit artikel is in samenwerking met het Kinderrechtencollectief geschreven.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.