Tvjr_2590-3500_2023_005_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Jeugdrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2-3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Actualia

Jeugdhulp en jeugdbescherming

Auteurs Mr. T. de Vette

Mr. T. de Vette
Actualia

Omgang en gezag

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Erkenning en adoptie

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Jeugdstrafrecht en penitentiair recht

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Jeugdige vreemdelingen

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Procedurele aspecten

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

IPR

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Kind, school en werk

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Rechten van het kind

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Ontwikkeling van het kind

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Actualia

Diversen

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd op rechtspraak.nl tussen 15 april 2023 en 10 juli 2023.
Redactioneel

Kinderrechten in perspectief

Auteurs Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf en Mr. dr. J.H. de Graaf
Auteursinformatie

Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf
Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf is universitair docent jeugdrecht bij de Universiteit Leiden.

Mr. dr. J.H. de Graaf
Mr. dr. J.H. de Graaf is directeur van het Centre for Chil­dren’s Rights Amsterdam en gastmedewerker bij de Universiteit Leiden.
Artikel

Access_open Het kind als gedicht

Tijd en taal als instrumenten voor de omgang met jongeren in het jeugdrecht

Trefwoorden Fenomenologie, Contrastervaring, Integraliteit
Auteurs Drs. J.H. van der Spek
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel bespreekt contacten van jongeren met het jeugdrecht als gebeurtenis van tijd en taal. Onvrijwillig contact met het jeugdrecht kan een gedesoriënteerd begrip van de tijd veroorzaken. Jongeren voelen zich dan los van de tijd. Of erin bevroren. Een (fenomenologische) begrip van het samenspel tussen tijd, taal en angst is behulpzaam voor professionals in het jeugdrecht. Hen wordt een esthetisch begrip van het kind aangereikt om jongeren een open toekomst te garanderen.


Drs. J.H. van der Spek
Drs. J.H. van der Spek (1984) is strategisch adviseur voor stichting Halt, directeur van Stichting Jongerenrechtbanken Nederland en doceert over filosofie en literatuur. Hij werkt aan een proefschrift over de politiek-filosofische betekenis van leeftijdsgrenzen in het jeugdstrafrecht. Daarnaast begeleidt hij moreel beraad gesprekken met kinderrechters en jeugdofficieren van justitie.
Artikel

Kindvriendelijke taal uit de zittingszaal

Voorbeelden van mooie kindvriendelijke uitspraken

Trefwoorden Kindvriendelijke taal, Child friendly justice, Klare taal, Begrijpelijk schrijven, Procedurele rechtvaardigheid
Auteurs Drs. M.C. Furth
SamenvattingAuteursinformatie

    Steeds meer rechtbanken en gerechtshoven richten zich in hun uitspraak direct tot het kind. Ze leggen hun beslissing aan het kind uit en motiveren in kindvriendelijke taal hoe ze tot die beslissing zijn gekomen en hoe de mening van het kind daarbij heeft meegewogen. In dit artikel worden mooie voorbeelden van kindvriendelijke uitspraken gegeven.


Drs. M.C. Furth
Drs. M.C. Furth is Neerlandica, gespecialiseerd in Taalbeheersing, Argumentatietheorie en Retorica. Zij verzorgt trainingen in o.a. het begrijpelijk motiveren en formuleren van uitspraken (www.furthtaaltrainingen.nl).
Artikel

Rechtsbescherming bij drangtrajecten

Toegang tot de rechter voor gezinnen die te maken hebben met een drangtraject

Trefwoorden Drangkader, Rechtsbescherming, Jeugdhulp, Jeugdbescherming
Auteurs Mr. dr. D.S. Verkroost
SamenvattingAuteursinformatie

    De zogenoemde ‘drangtrajecten’ binnen de jeugdhulpverlening zijn niet bij wet geregeld. Met name over het gebrek aan rechtsbescherming voor ouders en minderjarigen die met deze trajecten te maken krijgen, bestaan grote zorgen. In deze bijdrage wordt aan de hand van de bevindingen van een proefschrift over jeugdhulpverlening op het snijvlak van vrijwillig en gedwongen ingegaan op de toegang tot de rechter bij drangtrajecten. De bijdrage wordt afgesloten met enkele aanbevelingen ten aanzien van de rechtsbescherming van ouders en kinderen.


Mr. dr. D.S. Verkroost
Mr. dr. D.S. Verkroost is promota van de afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden en beleidsonderzoeker bij de Landelijke staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming (ministerie van Justitie en Veiligheid).
Artikel

Uithuisplaatsing: ‘Als je naast iemand gaat staan, zie je zoveel meer’

Cultuurverandering bij een uithuisplaatsing

Trefwoorden Toeslagenaffaire, Ondersteuningsteam, Verklarende analyse, Duurzame veiligheid
Auteurs J.L. Leeuwenkamp
SamenvattingAuteursinformatie

    Een uithuisplaatsing zorgt in veel situaties voor schade tussen de ouders en kinderen. Kan je die schade na een uithuisplaatsing beperken door anders te werken? En daardoor een uithuisplaatsing misschien zelfs voorkomen? Ja, stellen Nicoline den Ouden en Janinka Steenkuijl van het Ondersteuningsteam. Een verhaal over verbinden, perspectief en boven alles: herstel.


J.L. Leeuwenkamp
J.L. Leeuwenkamp is communicatiemedewerker van het Ondersteuningsteam.