Tijdschrift voor Ontslagrecht, Aflevering 1 2017

Is er onder de Wwz nog plaats voor de ontbindende voorwaarde?

prof. mr. Jaap van Slooten

Noten