Tijdschrift voor Ontslagrecht, Aflevering 1 2017

Het Care4Care-arrest en de olievlekwerking van artikel 7:690 BW

mr. dr. Johan Zwemmer

Noten