Tijdschrift voor Ontslagrecht, Aflevering 2 2018

De herplaatsingsplicht in de praktijk

mr. dr. Pascal Kruit en mr. Jacobien Sap

Noten