Omslag_tvo_1_2017_pagina_1_large
Rss

Tijdschrift voor Ontslagrecht

Meer op het gebied van Arbeidsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Van de redactie

Artikel

Access_open Reële executie in het ontslagrecht: toepassing van artikel 3:300 BW bij beëindiging van een slapend dienstverband

Trefwoorden abpslapend dienstverband, beëindiging, art. 3:300 BW, reële executie, Amsta-beschikking
Auteurs mr. Koos Janssens en mr. Marieke ten Broeke
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage onderzoeken de auteurs de mogelijkheid om art. 3:300 BW toe te passen bij de beëindiging van slapende dienstverbanden. In dat geval veroordeelt de rechter de werkgever niet tot instemming met beëindiging, maar treedt de uitspraak in de plaats van de beëindigingsovereenkomst. De auteurs zien ruimte voor deze toepassing en schetsen de mogelijke voordelen voor werknemers. Zij zien geen beletsel in de kritiek die op de Amsta-beschikking van de Hoge Raad is geuit. Tot slot bespreken de auteurs de inhoud van de beëindigingsovereenkomst die met toepassing van art. 3:300 BW kan worden afgedwongen.


mr. Koos Janssens
Koos Janssens is werkzaam als wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad der Nederlanden.

mr. Marieke ten Broeke
Marieke ten Broeke is werkzaam als wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Jurisprudentie

Heiploeg en Smallsteps

Trefwoorden pre-pack, faillissement, Richtlijn, Heiploeg, Smallsteps
Auteurs mr. Paul R.W. Schaink
SamenvattingAuteursinformatie

    Twee arresten van het EU Hof van Justitie worden besproken en vergeleken. In beide is sprake van een faillissement van de werkgever, voorafgegaan door een ‘pre-pack’. Op grond van de ene uitspraak gaan werknemers van de gefailleerde van rechtswege over naar de koper van de onderneming, op grond van de andere uitspraak niet.


mr. Paul R.W. Schaink
Paul Schaink is advocaat te Amsterdam.
Jurisprudentie

Annotatie – Over de cao-ontslagcommissie en de binding van de ongeorganiseerde werknemer. Hof Den Haag 19 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:585

Trefwoorden Cao-ontslagcommissie, Cao-recht, Cao-binding, Art. 7:671a lid 2 BW, Bedrijfseconomisch ontslag
Auteurs mr. dr. Esther Koot-van der Putte
SamenvattingAuteursinformatie

    De binding van de werkgever aan de cao-ontslagcommissie is bepalend voor de bevoegdheid. Ook de ongebonden werknemer raakt op deze manier gebonden. De auteur bespreekt of deze vorm van binding in overeenstemming is met het cao-recht.


mr. dr. Esther Koot-van der Putte
Esther Koot-van der Putte is eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl).
Artikel

Maatschappelijk verantwoord afscheid nemen onder de WNT – geen gouden handdruk voor de topfunctionaris?

Trefwoorden WNT / Wet normering topinkomens, Beëindigingsovereenkomst, Topfunctionaris, Beëindigingsvergoeding, Vertrekregeling
Auteurs mr. Michelle Immerzeel
SamenvattingAuteursinformatie

    Na bijna tien jaar WNT beoogt dit artikel een overzicht te geven van de aandachts- en discussiepunten bij het sluiten van een vertrekregeling met een WNT-topfunctionaris. Daarbij komen verschillende onderdelen van de beëindigingsovereenkomst aan bod, waaronder de beëindigingsvergoeding, de vrijstelling van werkzaamheden en het uitbetalen van vakantiedagen.


mr. Michelle Immerzeel
Michelle Immerzeel is advocaat bij Stibbe.