Tvo_2542-5315_2023_007_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Ontslagrecht

Meer op het gebied van Arbeidsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Van de redactie

Artikel

Access_open Niemand kan twee heren dienen? Ontslag wegens het verrichten van nevenwerkzaamheden

Trefwoorden nevenwerkzaamheden, ontslagrecht, combinatiebanen, multi-jobbing, arbeidstijden
Auteurs mr. dr. Nuna Zekić
SamenvattingAuteursinformatie

    Het doel van het nieuwe artikel 7:653a BW is om de drempel voor nevenwerkzaamheden te verlagen. De werkgever mag de werknemer niet benadelen als hij een beroep doet op de bescherming van artikel 7:653a BW. Welke rol zal dit benadelingsverbod spelen in ontslagzaken? Hierbij wordt met name gekeken naar knelpunten in arbeidstijden die kunnen ontstaan bij het combineren van banen.


mr. dr. Nuna Zekić
Nuna Zekić is universitair hoofddocent arbeidsrecht aan Tilburg University.
Artikel

De Hoge Raad zet de wekker op 20 juli 2018, óók voor (semi-)diepslapers en verlate slapers

Trefwoorden Xella, ESD, Ammeraal, Slapend dienstverband, Compensatieregeling transitievergoeding
Auteurs mr. Frank Dekker en mr. Leon ‘t Mannetje
SamenvattingAuteursinformatie

    Over de reikwijdte van de Xella-norm na ESD (temporeel bereik) en Ammeraal (type slapers). Wat is de verhouding tussen de Xella-norm en de compensatieregeling uit artikel 7:673e BW? Verzoekschrift of dagvaarding? Is recht op compensatie van de transitievergoeding een voorwaarde voor toepassing van de Xella-norm? Verschillende soorten vergoedingen onder Xella. Informatieplicht.


mr. Frank Dekker
Frank Dekker is cassatie- en arbeidsrechtadvocaat bij BarentsKrans te Den Haag.

mr. Leon ‘t Mannetje
Leon ’t Mannetje is arbeidsrechtadvocaat bij BarentsKrans te Den Haag.
Artikel

Seksuele intimidatie niet uit de schijnwerpers verdwenen sinds #MeToo

Trefwoorden Seksuele intimidatie, Ernstige verwijtbaarheid, Secundaire victimisatie, Ontbinding, Ontslag op staande voet
Auteurs Heleen Andriessen (LLM)
SamenvattingAuteursinformatie

    Na de misstanden bij onder andere The Voice of Holland en Ajax, staat het bestrijden van seksuele intimidatie in Nederland bovenaan de agenda. In deze bijdrage wordt aan de hand van een jurisprudentieonderzoek en interviews met rechters geanalyseerd hoeveel aandacht er in ontslagprocedures is voor het slachtoffer van seksuele intimidatie. Uit de resultaten is gebleken dat de meeste rechters weinig aandacht besteden aan de beleving van of de gevolgen voor het slachtoffer. Meer aandacht voor slachtoffers zou naar mijn mening zorgen voor een evenwichtigere afweging door de rechter, wat bijdraagt aan een betere bescherming tegen seksuele intimidatie op de werkvloer.


Heleen Andriessen (LLM)
Heleen Andriessen is onderzoeksmedewerker bij Universiteit Leiden.
Annotatie

Het cao-uitzendbeding op weg naar de uitgang? Annotatie bij conclusie A-G De Bock 23 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:846

Trefwoorden Uitzendovereenkomst, Uitzendbeding, Opzegverbod bij ziekte, Ontbindende voorwaarde, Nietigheid
Auteurs mr. Sebastiaan Crauwels
SamenvattingAuteursinformatie

    In de uitzend-cao’s is bepaald dat wanneer de uitzendkracht zich ziekmeldt, de inlener geacht wordt een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te doen. Dankzij het uitzendbeding eindigt daarmee van rechtswege de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht. A-G De Bock concludeert dat deze toepassing van het uitzendbeding in de uitzend-cao’s bij ziekte van de uitzendkracht nietig is vanwege strijdigheid met de tekst en ratio achter het opzegverbod bij ziekte. Zij ontleent deze conclusie aan de kwalificatie van het uitzendbeding in de uitzend-cao’s als een ontbindende voorwaarde, welke strijdig is met het wettelijke ontslagstelsel. Niet aannemelijk dat een daadwerkelijk beëindigingsverzoek van de inlener, in plaats van een geacht beëindigingsverzoek, tot een andere conclusie zal leiden. De vraag is echter of de uitzendkracht met nietigheid van toepassing van het uitzendbeding bij ziekte beter af is dan voorheen. Ook geeft deze conclusie aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de geldigheid van de opschortende voorwaarde in dezelfde uitzend-cao’s.


mr. Sebastiaan Crauwels
Sebastiaan Crauwels is advocaat bij VDB Advocaten Notarissen te Waalre.