Tijdschrift voor Ontslagrecht

Article

Het cao-uitzendbeding op weg naar de uitgang? Annotatie bij conclusie A-G De Bock 23 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:846

Trefwoorden Uitzendovereenkomst, Uitzendbeding, Opzegverbod bij ziekte, Ontbindende voorwaarde, Nietigheid
Auteurs mr. Sebastiaan Crauwels
DOI
Auteursinformatie

mr. Sebastiaan Crauwels
Sebastiaan Crauwels is advocaat bij VDB Advocaten Notarissen te Waalre.
  • Samenvatting

      In de uitzend-cao’s is bepaald dat wanneer de uitzendkracht zich ziekmeldt, de inlener geacht wordt een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling te doen. Dankzij het uitzendbeding eindigt daarmee van rechtswege de arbeidsovereenkomst van de uitzendkracht. A-G De Bock concludeert dat deze toepassing van het uitzendbeding in de uitzend-cao’s bij ziekte van de uitzendkracht nietig is vanwege strijdigheid met de tekst en ratio achter het opzegverbod bij ziekte. Zij ontleent deze conclusie aan de kwalificatie van het uitzendbeding in de uitzend-cao’s als een ontbindende voorwaarde, welke strijdig is met het wettelijke ontslagstelsel. Niet aannemelijk dat een daadwerkelijk beëindigingsverzoek van de inlener, in plaats van een geacht beëindigingsverzoek, tot een andere conclusie zal leiden. De vraag is echter of de uitzendkracht met nietigheid van toepassing van het uitzendbeding bij ziekte beter af is dan voorheen. Ook geeft deze conclusie aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de geldigheid van de opschortende voorwaarde in dezelfde uitzend-cao’s.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.