Tvo_2542-5315_2023_007_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Ontslagrecht

Meer op het gebied van Arbeidsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Van de redactie

Artikel

Access_open Schending van privacy en bewijsuitsluiting in ontslagzaken

Trefwoorden Schending, Privacy, Bewijsuitsluiting, Ontslagzaken, Monitoring
Auteurs mr. Ilse Baijens en mr. Ravi van den Boomen
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel gaat in op de recente ontwikkelingen in de rechtspraak in de periode tussen 2020 en 2022 ten aanzien van bewijsuitsluiting in ontslagzaken op grond van privacy schendingen. Het juridische toetsingskader vanuit privacy voor onrechtmatig verkregen bewijs wordt geanalyseerd bij verschillende uitspraken. Daarnaast wordt in dit artikel beoordeeld of de bijzondere omstandigheden, die bewijsuitsluiting rechtvaardigen, een eenduidiger beeld tonen. De conclusie luidt dat naast een enkele uitzondering, er geen andere tendens in de rechtspraak is vast te stellen en bewijsuitsluiting wegens privacy schending uitzondering blijft. De bijkomende omstandigheden voor bewijsuitsluiting laten ook geen eenduidiger beeld in de rechtspraak zien. Er kan wel worden vastgesteld dat het juridische toetsingskader niet altijd even consequent wordt toegepast. Als handvat is een beslisboom opgesteld om een privacy schending, en de kans op een succesvol beroep op uitsluiting van bewijs, te toetsen.


mr. Ilse Baijens
Ilse Baijens en Ravi van den Boomen zijn advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.

mr. Ravi van den Boomen
Artikel

De gewijzigde ontslagbescherming van de klokkenluider

Trefwoorden Klokkenluider, Ontslag, Benadeling, Benadelingsverbod, Wet bescherming klokkenluiders
Auteurs mr. drs. Suzanne Hidajat-Engelsman
SamenvattingAuteursinformatie

    De Europese klokkenluidersrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming klokkenluiders. Door deze implementatie is de ontslagbescherming van klokkenluiders veranderd. Dit artikel brengt die gewijzigde ontslagbescherming in kaart. Daarbij worden ook aandachtspunten en onduidelijkheden gesignaleerd.


mr. drs. Suzanne Hidajat-Engelsman
Suzanne Hidajat-Engelsman is werkzaam als wetenschappelijk medewerker (civiel) bij de Hoge Raad der Nederlanden. Zij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel. De tekst van dit artikel is afgesloten op 26 maart 2023.
Artikel

Het ontslagrecht in België

Trefwoorden Ontslagrecht - België, Ontslagmacht - België, Ontslagverbod - België, Ontslagbeperking - België
Auteurs prof. dr. Alexander De Becker
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt ingegaan op het ontslagrecht in België. De onderzoeksvraag die hierin aan de orde zal komen, luidt: wat is of wat zijn de juridische basisgedachte(n) van het Belgische ontslagrecht?


prof. dr. Alexander De Becker
Alexander De Becker is professor arbeidsrecht aan de Universiteit Gent (België).