Tijdschrift voor Ontslagrecht

Case Law

Richtlijn 2000/78/EG: werkingssfeer en verhouding tot vrijheid van ondernemerschap

HvJ EU 12 januari 2023, in de zaak C-356/21, J. K. tegen TP S.A., ECLI:EU:C:2023:9

Trefwoorden AWGB, zelfstandige beroepsuitoefening, Vrijheid van ondernemerschap (art. 16 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie), Voorwaarden voor toegang tot zelfstandige beroepsuitoefening, Uitzondering op discriminatieverbod
Auteurs prof. mr. Irene Asscher-Vonk
DOI
Auteursinformatie

prof. mr. Irene Asscher-Vonk
Irene Asscher-Vonk is emeritus hoogleraar sociaal recht aan de Radboud Universiteit en thans verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
 • Samenvatting

   In deze prejudiciële beslissing werd de personele en materiele werkingssfeer van richtlijn 2000/78/EG nader geduid:
   Een zelfstandige, waarvan de activiteit een reële en daadwerkelijke beroepsactiviteit vormt die persoonlijk en op regelmatige wijze ten gunste van dezelfde afnemer wordt uitgeoefend en op basis waarvan hij, geheel of gedeeltelijk, toegang heeft tot bestaansmiddelen, valt binnen de werkingssfeer van richtlijn 2000/78/EG.
   Wanneer het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk is voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten valt het sluiten van een overeenkomst onder het begrip voorwaarden voor toegang’ tot arbeid als zelfstandige in de zin van artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 2000/78 .
   Het Hof van Justitie EU overwoog voorts (nogmaals) dat de in art. 16 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie geborgde vrijheid van ondernemerschap geen absolute gelding heeft. Een uitzondering op het discriminatieverbod ter bescherming van de vrijheid van ondernemerschap moet geregeld zijn bij wet en voor de betreffende bescherming noodzakelijk zijn, en getoetst worden aan het evenredigheidsbeginsel en daadwerkelijk beantwoorden aan door de Unie erkende doelstellingen van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.