DOI: 10.5553/VSZ/2772673820210010010083

Voetbal- & Sportjuridische ZakenAccess_open

Internationaal FIFA

VSZ 2021/9

DRC 24 augustus 2020, Milligan (Sydney FC v. Al Ahli)

Auteurs
DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
Frans de Weger, 'VSZ 2021/9', Voetbal- & Sportjuridische Zaken 2021-1, p. 41-41

Dit artikel wordt geciteerd in

   Afwijken van het dwingende solidariteitsmechanisme door middel van een contract niet toegestaan.

   Volgens het door de Football Federation Australia Limited afgegeven spelerspaspoort stond speler Mark Daniel Milligan (Milligan) van 31 december 1997 tot en met 28 februari 2002 ingeschreven bij de Australische club Parramatta FC (Parramatta FC).
   De Australische club Melbourne Victory FC, en de Saoedi-Arabische club Al Ahli (Al Ahli), zijn op 29 januari 2018 de definitieve transfer van Milligan naar Al Ahli overeengekomen tegen een transfervergoeding ten bedrage van USD 600.000, te betalen in één forfaitair bedrag onmiddellijk na de ondertekening van de transferovereenkomst en nadat Melbourne Victory aan Al Ahli een geldige factuur heeft overgelegd. De clubs kwamen voorts in de transferovereenkomst overeen dat het bedrag zoals omschreven van bovengenoemde transfervergoeding inclusief de solidariteitsbijdrage was zoals genoemd in art. 21 en bijlage 5 RSTP. Overeengekomen werd dat Melbourne Victory de volledige verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de verdeling en betaling van de solidariteitsbijdrage aan de gerechtigde clubs.
   Op 1 maart 2020 heeft Parramatta FC bij de DRC een vordering ingesteld tegen Al Ahli, strekkende tot betaling van het deel van de solidariteitsbijdrage in verband met de overschrijving van Milligan van Melbourne Victory FC naar Al Ahli. In het bijzonder heeft Parramatta FC verzocht om een bedrag van USD 5.520, overeenkomend met 0,92% van de transfervergoeding, vermeerderd met 5% rente per jaar ‘as of the due date’.
   In haar antwoord heeft Al Ahli betoogd dat de betaling van de solidariteitsbijdrage aan de vroegere club, Melbourne Victory FC, toekwam en dat Melbourne Victory volgens de transferovereenkomst de volledige verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de verdeling en betaling van de solidariteitsbijdrage aan de rechthebbende clubs. Volgens Al Ahli diende de vordering daarom jegens Melbourne Victory FC te worden ingesteld.
   De DRC benadrukt dat het solidariteitsmechanisme een in de RSTP verankerd beginsel is, waarvan de partijen die een transfer- of uitleenovereenkomst ondertekenen, niet kunnen afwijken door middel van de inhoud van een contract. Wat de verdeling van de solidariteitsbijdrage betreft, is het bedrag dat in aanmerking moet worden genomen bij de berekening van de solidariteitsbijdragen die verschuldigd zijn aan de club(s) die betrokken is (zijn) bij de opleiding en de vorming van de speler, het bedrag dat daadwerkelijk is overeengekomen als totale vergoeding die de nieuwe club aan de oude club verschuldigd is. Dit ongeacht of in de transferovereenkomst of uitleningsovereenkomst een andersluidende bepaling is opgenomen. De DRC verwijst naar de vaste rechtspraak, volgens welke de nieuwe club van de speler wordt gelast het (de) relevante deel (delen) van de solidariteitsbijdrage van 5% over te maken aan de club(s) die betrokken was (waren) bij de opleiding en scholing van de speler. De DRC overweegt daarbij bovendien dat partijen, ten overstaan van de bevoegde FIFA-besluitvormende organen, in beginsel het recht hebben om van alle bij het geschil betrokken clubs de terugbetaling te vorderen van alle bedragen die die clubs naar hun mening te veel hebben betaald als solidariteitsbijdrage. De DRC concludeert derhalve dat Parramatta FC recht heeft op een solidariteitsbijdrage in verband met de transfer van Milligan van Melbourne Victory FC naar Al Ahli en dat in deze procedure succesvol kan vorderen.
   De DRC oordeelt dat Al Ahli aan Parramatta FC het bedrag van USD 5.520 moet betalen, als solidariteitsbijdrage voor Milligan. Rekening houdend met zowel de vordering van Parramatta FC als met art. 2 par. 1 van bijlage 5 RSTP, beslist de DRC dat Al Ahli, in overeenstemming met de vaste rechtspraak, een rente van 5% moet betalen over het bedrag van USD 5.520 vanaf 1 maart 2018 tot de datum van betaling.

   NB. Het solidariteitsmechanisme is een in de RSTP verankerd dwingend beginsel, waarvan partijen niet kunnen afwijken door middel van de inhoud van een transfer-, uitleenovereenkomst of andersoortig contract.

Jurisprudentie Internationaal FIFA wordt verzorgd door Frans de Weger. De auteur is tevens redactielid van het tijdschrift Voetbal- & Sportjuridische Zaken.

Print dit artikel