Archief

Cover_large Rss

ARBAC

Open access publicatie Academie voor Arbeidsrecht (ARBAC) is van 2010 tot 2015 uitgegeven door Boom juridisch. Het tijdschrift had als doel de wetenschappelijke bestudering van het recht te bevorderen. Dit gebeurde enerzijds door het gratis beschikbaar stellen van wetenschappelijke artikelen op www.arbac.nl en anderzijds door deze artikelen voorafgaand aan publicatie te laten beoordelen door kritische vakgenoten middels double blind peer review.