DOI: 10.5553/AB/0165-13312018098006001

AdvocatenbladAccess_open

Redactioneel

Over geluk, werk en vakantie

Auteurs
DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.

Dit artikel wordt geciteerd in

   Sinds enige tijd hebben we ze ook op de redactie: elektrisch verstelbare zit-stabureaus. Geweldige dingen, ei van Columbus. Eindelijk een probaat middel tegen de fysieke degeneratie die tot dusver onlosmakelijk verbonden was aan het kantoorleven.

   In het begin was het een doorslaand succes. Anderhalf uur zitten, halfuurtje staan, prima afwisseling. Inmiddels begint de sleet erin te komen. Stilstaan blijkt best vermoeiend. Er zijn ook dagen dat ik vergeet het bureau op te krikken, in beslag genomen door het werk. Je hebt apps die een seintje geven, maar die bemoeienis gaat me te ver. Van mijn collega’s moet ik het evenmin hebben, die zijn geen haar beter dan ik.

   Het valt kortom voor de werkgever nog niet mee om mij gelukkig te maken. Niettemin mag de employee experience zich verheugen in een toenemende belangstelling, getuige het omslagartikel (pagina 14 en verder). In tijden van hoogconjunctuur leggen primaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden meer gewicht in de schaal. Investeren in het geluk op de werkvloer is ook een investering in het bedrijf. ‘Doordat werknemers gelukkiger zijn, werken ze beter samen, zijn ze innovatiever en succesvoller,’ zegt managementgoeroe Gea Peper. Open deur wellicht, maar wel een die ongemerkt in het slot kan vallen. Let op die balans.

   Ondertussen is het weer bijna vakantietijd. Dat is die periode van het jaar dat iedereen zich een slag in de rondte werkt om enkele weken vrij te kunnen nemen en na terugkomst extra uren maakt om de opgelopen achterstanden weg te werken. Ook vakantiegeluk heeft zijn prijs. Laat u desondanks inspireren (vanaf pagina 40) door collega’s die hun toga tijdelijk inruilen voor een heuse avonturiersoutfit.

   In dit nummer ook aandacht voor andere vakgerelateerde kwesties. In ‘Andere kijk door de zaak’ (vanaf pagina 32) doen drie advocaten hun relaas over een praktijkervaring waardoor ze anders in het leven zijn komen te staan. Indrukwekkende verhalen, die je doen realiseren dat de scheidslijn tussen werk en privé kunstmatig is of misschien wel helemaal niet bestaat. Reden temeer om die balans in de gaten te houden.

   Verder kunt u lezen over de Netherlands Commercial Court, tax litigators en de schimmige procedure bij strafbeschikkingen. De Amerikaan David Luban geeft een les fundamentele rechtsethiek (pagina 48).

   Lees ook de digitale visie van Bart Jan van Ettekoven, bij de Raad van State baas van de Afdeling bestuursrechtspraak (pagina 28). Inspirerend om te zien hoe zelfs zo’n oud instituut legal tech wil omarmen.

   Nog één ding, voordat u op vakantie gaat. Vergeet niet u in te schrijven voor het Eeuwcongres, dat we organiseren wegens het honderdjarig bestaan van het Advocatenblad. Zie daarvoor ook de flyer die aan deze zesde editie is toegevoegd. Het zou fijn zijn u op 25 september in Bussum te mogen begroeten.


Print dit artikel