Arbeidsrechtelijke Annotaties

Case Law

Een structurele personeelsbehoefte en uitzendwerk: een moeizame combinatie

HvJ EU 20 oktober 2020, C-681/18, ECLI:EU:C:2020:823 (JH/KG) en HvJ EU 17 maart 2022, C-232/20, ECLI:EU:C:2022:196 (Daimler)

Trefwoorden Tijdelijkheid, Misbruik, Uitzendregime, Structureel, Terbeschikkingstelling
Auteurs Mr. dr. N. Jansen
Auteursinformatie

Mr. dr. N. Jansen
Mr. dr. N. (Niels) Jansen is als universitair docent werkzaam bij de afdeling arbeidsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij is daarnaast als onderzoeker verbonden aan het aan de UvA verbonden multidisciplinaire onderzoeksinstituut AIAS-HSI waarin onderzoek wordt verricht naar onder meer de (effecten van) regulering van werk. Niels promoveerde in 2019 op het terrein van het cao-recht en meer specifiek op de rol van de representativiteit van vakbonden in het recht. Na zijn promotie wekte Niels mee aan door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde onderzoeken en door de Europese Commissie gecofinancierde onderzoeken op onder meer het terrein van flexibele arbeid.
  • Samenvatting

      Lidstaten zijn niet verplicht om bepaalde specifieke maatregelen te nemen om het tijdelijke karakter van uitzendwerk te waarborgen en de inzet van uitzendwerk door de inlener hoeft ook niet beperkt te blijven tot ‘ziek en piek’. Zoveel is duidelijk geworden na het JH/KG-arrest van eind 2020 en het Daimler-arrest van begin 2022 van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitleg van (de antimisbruikbepaling van) de Uitzendrichtlijn. De ruimte voor lidstaten om het uitzendregime in vrijheid en naar eigen wensen vorm te geven is echter niet onbeperkt, want volgens het Hof volgt uit de antimisbruikbepaling van de Uitzendrichtlijn dat het lidstaten niet vrijstaat om helemaal geen maatregelen te nemen om de tijdelijkheid van uitzendwerk te waarborgen. Die beperking van de vrijheid van lidstaten roept vragen op en een aantal daarvan bespreekt de auteur in deze bijdrage. In de kern bespreekt de auteur hoe moet worden bepaald wat tijdelijk is (mede in samenhang met mogelijke misbruiksituaties), wat de rol van de rechter is bij het vaststellen van misbruik en – tot slot – of het Nederlandse uitzendregime Europa-proof is.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.