Arbeidsrechtelijke Annotaties, Aflevering 1 2023

De relatie tussen het mededingingsrecht en platformarbeid: effent de Europese Commissie de weg naar meer onderhandelingsmacht voor platformwerkers?

Mr. J. Kloostra

Noten