Arbeidsrechtelijke Annotaties

Case Law

Vervalt indexatie ex-werknemers na opzegging uitvoeringsovereenkomst en liquidatie pensioenfonds? Rechtsbescherming ex-werknemers bij pensioenwijzigingen na einde arbeidsovereenkomst

HR 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1267, PJ 2022/104, m.nt. Van Slooten, JAR 2022/267, m.nt. Van Haaren en Vermeeren-Keijzers, JIN 2022/175, m.nt. Van Arkel

Trefwoorden Goed werkgeverschap, Indexatie, Gelijke behandeling, Onderbrengingsplicht uitvoeringsovereenkomst, Pensioenwijziging
Auteurs Prof. mr. drs. M. Heemskerk
DOI
Auteursinformatie

Prof. mr. drs. M. Heemskerk
Prof. mr. drs. M. (Mark) Heemskerk EPP CFP is hoogleraar Pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, advocaat-partner bij held advocaten, en raadsheer-plaatsvervanger bij hof Den Bosch.
  • Samenvatting

      In deze bijdrage bespreek ik de betekenis van het Euronext-arrest van de Hoge Raad voor de rechtspraktijk. Aan de orde is de rechtsbescherming van ex-werknemers bij (pensioen)wijzigingen nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. De zaak ging, kort gezegd, over het vervallen van de indexatie van pensioengerechtigden nadat werkgever Euronext de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds had opgezegd. Voor werknemers werd de nieuwe pensioenopbouw en indexatie voortgezet bij Delta Lloyd. Na de liquidatie van het opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds naar eveneens Delta Lloyd was er geen indexatie meer voor pensioengerechtigden. Volgens hof Amsterdam was de opzegging in strijd met goed werkgeverschap, want onder meer een schending van de wettelijke onderbrengingsplicht en gelijke indexatiebehandeling. Euronext moest een nieuwe uitvoeringsovereenkomst in stand houden en indexatie inkopen. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst terug. Daarbij neemt hij voor de praktijk fundamentele beslissingen. Zo oordeelt hij dat goed werkgeverschap niet eindigt nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Verder overweegt de Hoge Raad dat een werkgever niet verplicht is om een uitvoeringsovereenkomst in stand te houden nadat de verwerving van pensioenaanspraken is geëindigd. Volgens hem was er geen schending van de onderbrengingsplicht of de verplichting tot gelijke indexatie van slapers en pensioengerechtigden. De wettelijke norm van gelijke indexatiebehandeling van slapers en pensioengerechtigden (artikel 58 PW) richt zich tot pensioenuitvoerders en geldt niet voor werkgevers. Bovendien was niet voldaan aan het onder dat artikel vereiste van ongelijke behandeling van groepen die deelnamen in dezelfde pensioenregeling. Last but not least overweegt de Hoge Raad dat (ex-)werknemers met een pensioenovereenkomst via een derdenbeding weliswaar partij zijn bij de uitvoeringsovereenkomst, maar dat geeft hun geen recht op nakoming van de financieringsverplichtingen van de werkgever jegens de pensioenuitvoerder onder die overeenkomst. Het arrest levert een nuttige bijdrage aan de rechtsontwikkeling.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.