Ara_1568-6639_2023_022_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Arbeidsrechtelijke Annotaties

Meer op het gebied van Arbeidsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Een veilige en gezonde werkplek als fundamenteel mensenrecht

Trefwoorden ILO, Fundamentele arbeidsrechten, Arbeidsomstandigheden, ILO-verdrag 155, ILO-verdrag 187
Auteurs Prof. dr. K. Boonstra
SamenvattingAuteursinformatie

    In 2022 voegde de algemene vergadering van de ILO het recht op een veilige en gezonde werkplek toe aan de fundamenteel erkende arbeidsverdragen, de core labour conventions. Daarmee staat dit recht op gelijke voet met de alom ook buiten de ILO erkende mensenrechten zoals het verbod op dwang- en kinderarbeid en op discriminatie en het recht op vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen. Dit artikel beschrijft welke gevolgen die keuze heeft voor de lidstaten van de ILO met betrekking tot de doorwerking en de toepassing van het toezichtmechanisme, welke consequenties dat heeft voor de Nederlandse wetgever en welke voornemens de huidige (demissionaire) regering heeft uitgesproken met betrekking tot ratificatie van deze verdragen.


Prof. dr. K. Boonstra
Prof. dr. K. (Klara) Boonstra is hoogleraar Internationaal arbeidsrecht aan de VU en tevens werkzaam als beleidsjurist bij de FNV.
Annotatie

Kwalificeren na Deliveroo

HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443

Trefwoorden Arbeidsovereenkomst, Kwalificatie, Deliveroo, X/Gemeente Amsterdam en Groen/Schoevers, Gezagsverhouding
Auteurs Prof. mr. A.R. Houweling
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteur analyseert het Deliveroo-arrest (HR 24 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:443). Hij bespreekt de door de Hoge Raad geformuleerde gezichtspunten en gaat in het bijzonder in op het ‘inbeddingscriterium’ en ‘ondernemerschap’. Ook de nuancering van de ‘persoonlijke arbeidsverplichting’ komt aan bod. Het Deliveroo-arrest wordt geplaatst in de context van eerdere rechtspraak van de Hoge Raad (Groen/Schoevers en X/Gemeente Amsterdam), alsook afgezet tegen voorgenomen wetswijzigingen. De auteur concludeert dat met de overwegingen van de Hoge Raad het huidige juridisch kader voldoende ruimte biedt om ‘moderne economische werkverhoudingen’ op juiste waarde te schatten en daarmee de arbeidsverhoudingen correct te kwalificeren.


Prof. mr. A.R. Houweling
Prof. mr. A.R. (Ruben) Houweling is als hoogleraar Arbeidsrecht verbonden aan Erasmus School of Law.
Over proefschriften

De bijzondere rechtspositie van de militair

N. Hummel, De bijzondere rechtspositie van de militair (diss. Amsterdam VU), Weert: Celsus juridische uitgeverij 2020. Promotoren: prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens en prof. mr. W.L. Roozendaal (Vrije Universiteit Amsterdam)

Trefwoorden Normalisering, Ambtenaren, Militair, Wnra, Defensie
Auteurs Mr. dr. N. Hummel
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 8 oktober 2020 verdedigde Nataschja Hummel met succes haar proefschrift De bijzondere rechtspositie van de militair. Met de uitzonderingspositie van militairen in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) als aanleiding, onderzoekt zij in dit proefschrift onder welke voorwaarden de rechtspositie van de militair, gelet op diens bijzondere positie, kan worden genormaliseerd. In deze bijdrage kijkt Nataschja terug op haar methode van onderzoek, in het bijzonder op de keuze voor een ‘artikelenproefschrift’. Ook reflecteert zij, mede in het licht van de ontwikkelingen na 8 oktober 2020, op haar belangrijkste bevindingen, waaronder haar conclusie dat zij het mogelijk én wenselijk acht om de rechtspositie van de militair te normaliseren.


Mr. dr. N. Hummel
Mr. dr. N. (Nataschja) Hummel is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het volledige proefschrift is te raadplegen via research.vu.nl/en/publications/de-bijzondere-rechtspositie-van-de-militair.