Tcr_0929-8649_2023_031_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Conclusies in civiele cassatiezaken: een systematische analyse

Trefwoorden conclusie, parket bij de Hoge Raad, cassatie, advocaat-generaal, empirisch-juridisch onderzoek
Auteurs Jarmo Oppatja
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage analyseert de auteur op systematische wijze 131 conclusies van het civiele parket bij de Hoge Raad. Daardoor ontstaat een empirisch onderbouwd beeld van verschillende aspecten van conclusies in civiele cassatiezaken, zoals omvang, structuur, klachtbehandeling en afdoeningswijze. De analyse beoogt het huidige beeld van de conclusie in de literatuur aan te vullen, te substantiëren en/of te nuanceren.


Jarmo Oppatja
Mr. J. Oppatja is promovendus en docent burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel

De openbaarheid van de civiele rechtspleging; een veelkoppig monster?

Enkele gedachten naar aanleiding van de rede van C.J.J.C. van Nispen

Trefwoorden openbaarheid procedure, geheimhouding, vertrouwelijkheid, privacy
Auteurs Wemmeke Wisman
SamenvattingAuteursinformatie

    Beschouwing over verschillende aspecten van openbaarheid van de civiele procedure naar aanleiding van de afscheidsrede van Constant van Nispen als hoogleraar burgerlijk procesrecht. Belicht worden de openbaarheid van (het bestaan van) de procedure (voor derden), de openbaarheid van de behandeling, de openbaarheid van de uitspraak en de interne openbaarheid (tussen procespartijen). Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de betekenis van art. 6 EVRM, de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie in de civiele procedure te beschermen en het spanningsveld met de privacy.


Wemmeke Wisman
Mr. W.I. Wisman is advocaat bij Pels Rijcken te Den Haag.
Kroniek

Supranationaal procesrecht: Brussel I-bis-Verordening

Trefwoorden Rechtsmacht, erkenning en tenuitvoerlegging, IPR
Auteurs Marek Zilinsky
Auteursinformatie

Marek Zilinsky
Mr. M. Zilinsky is adviseur bij Houthoff en tevens als universitair docent verbonden aan de afdeling Privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.