Tcr_0929-8649_2023_031_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Schadelijke content en toegang tot recht op onlineplatforms

Een empirisch onderzoek naar ervaringen en behoeftes van benadeelden

Trefwoorden schadelijk gedrag online, legal needs, digital due process, notice-and-action, Digital Services Act
Auteurs Anna van Duin, Naomi Appelman, Brahim Zarouali e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel analyseert de belangrijkste bevindingen van een survey naar de ervaringen en behoeftes van mensen in Nederland met betrekking tot online content die hen rechtstreeks en persoonlijk schaadt en mogelijkheden om daar tegen op te komen. Eén op de vijf krijgt te maken met schadelijk gedrag online, maar slechts de helft onderneemt actie, ook al ervaren velen hun probleem als ernstig. Het onderzoek legt een mismatch bloot tussen de bestaande juridische routes en wat benadeelden feitelijk doen of willen. Dit roept vragen op over de praktische betekenis van toegang tot recht en digital due process in deze context.


Anna van Duin
Mr. dr. J.M.L. van Duin is universitair docent privaatrecht en digitalisering aan de Universiteit van Amsterdam.

Naomi Appelman
Mr. drs. N.M.I.D. Appelman is promovenda informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Brahim Zarouali
Dr. B. Zarouali is assistant professor persuasieve communicatie en digitalisering aan de KU Leuven.

Max Kosian
Mr. M.R.P. Kosian is onderzoeksassistent aan de Universiteit van Amsterdam.
Boekbespreking

Recht en rechtspraak vanaf 2040

Auteurs Pieter Frans Lock
Auteursinformatie

Pieter Frans Lock
Mr. F.J.P. Lock is raadsheer in de Hoge Raad en lid van de redactie van dit tijdschrift.
Verslag

Het spanningsveld tussen feitenvergaring en geheimhouding

Verslag van de najaarsvergadering 2022 van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

Auteurs Jim van Mourik en Maaike van de Ruitenbeek
Auteursinformatie

Jim van Mourik
Mr. J. van Mourik is promovendus burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maaike van de Ruitenbeek
M.J. van de Ruitenbeek is zittingsgriffier bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.