Tcr_0929-8649_2023_031_002_totaal_original1024_1_large Rss

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging

Het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR) is uitgegroeid tot de autoriteit op het terrein van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Dankzij een combinatie van artikelen en bondige kronieken worden de ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel terrein op de voet gevolgd. Centraal staan de rechterlijke organisatie, het (nieuw) burgerlijk procesrecht, rechtsvordering, bewijsrecht, executie- en beslagrecht, arbitrage en internationale verdragen. TCR is onmisbaar voor eenieder die regelmatig met vragen van procesrechtelijke aard te maken heeft, zoals advocaten, leden van de rechterlijke macht en deurwaarders.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris Kirsten de Pré, via info@deprefix.nl. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Extra materiaal

Proefnummer

Redactie

Mr. A.V.T. de Bie, mr. J.M.L. van Duin, mr. P.E. Ernste, mr. P.M.M. van der Grinten, mr. dr. T. van Malssen, mr. G. Molkenboer, mr. C.J-A. Seinen, mr. K. Teuben en mr. B.T.M. van der Wiel