Caribisch Juristenblad

Case Law

Reactie op de noot van mr. G.B. Steward en mr. dr. Jeff Sybesma onder de uitspraken van het Gerecht in Eerste Aanleg en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake het ontslag van dr. M.P. Goede als rector en als hoofddocent van de UNA in CJB 2013, nr. 3

Auteurs Prof. mr. L.J.J. Rogier en Dr. J. Sybesma
DOI
Auteursinformatie

Prof. mr. L.J.J. Rogier

Dr. J. Sybesma
Dr. J. Sybesma is legal advisor CBCS, lid van de RvA en bijzondere rechter in ambtenaren- en sociale zaken. Dit artikel is echter geheel op eigen titel geschreven.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.