Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Noodzakelijke en proportionele bezuinigingsmaatregelen door regering Sint Maarten vanwege Covid-19?

Beschouwingen bij de derde uitspraak van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten van 1 november 2021

Trefwoorden constitutionele toetsing, Tijdelijke Landsverordening overheidsdienaren, Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens
Auteurs Mr. R.R. Ismail
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 1 november 2021 heeft het Constitu­tioneel Hof Sint Maarten uitspraak gedaan over de Tijdelijke Landsverordening overheidsdienaren, de Tijdelijke Landsverordening normering topinkomens en aanpassing arbeidsvoorwaarden bij (semi) publieke sector entiteiten en de Tijdelijke Landsverordening aanpassing arbeidsvoorwaarden politieke gezagsdragers in Sint Maarten. De bezuinigingen voor de overheidsdienaren en het personeel in de (semi)publieke sector zien voornamelijk op de inhouding van de vakantie-uitkering, een vermindering van vakantiedagen en het niet toepassen van salarisindexeringen, welke maatregelen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 in werking treden. Deze uitspraak is vermeldenswaardig, omdat het sporadisch voorkomt dat er een verzoek wordt gedaan aan het Constitutioneel Hof Sint Maarten om nog niet in werking getreden landsverordeningen te toetsen aan de Staatsregeling van Sint Maarten.


Mr. R.R. Ismail
Mr. R.R. Ismail is werkzaam als juridisch bestuursadviseur bij de afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken/overheid Sint Maarten. Tevens is zij redacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Wettelijk tarievenstelstel van zorginstellingen op Curaçao

Trefwoorden overheid, zorginstellingen, SVB, tarievenstelsel
Auteurs Mr. L.S. Davelaar
SamenvattingAuteursinformatie

    De vraag in dit artikel is of het beleid dat de overheid momenteel voert, voldoende is om de gezondheidszorg te beschermen. Anders gezegd, beschikken de lokale zorginstellingen, gelet op het uitblijven van de wetswijzigingen die de tarieven in de gezondheidszorg regelen, over voldoende financiële middelen om kwalitatieve en veilige zorg te bieden aan hun patiënten?


Mr. L.S. Davelaar
Mr. L.S. Davelaar is als advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg en voert een algemene praktijk.
Artikel

Voorwaardelijke beëindiging van levenslang in Caribisch Nederland

Opmerkingen bij drie beslissingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Trefwoorden Strafrecht, Levenslange gevangenisstraf, Voorwaardelijke invrijheidstelling, Caribisch wetboek van strafrecht, GHvJ
Auteurs Mr. dr. G. Pesselse
SamenvattingAuteursinformatie

    In alle vijf de zaken stelt het Gemeenschappelijk Hof voorop dat beoordeeld moet worden of verdere onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf geen redelijk doel meer dient. Dat centrale criterium sluit aan bij de wettekst en het kader van het EHRM. Het EHRM specificeert zelfs dat legitieme strafdoelen onder meer inhouden ‘punishment, deterrence, public protection and rehabilitation’. Tegen die achtergrond is opvallend dat in alle zaken wordt overwogen dat, gelet op de strafmotivering van de betreffende veroordelingen, ‘het’ doel van de opgelegde straf was om de maatschappij te beschermen tegen recidive van de veroordeelde (niet: het primaire, het belangrijkste).


Mr. dr. G. Pesselse
Mr. dr. G. Pesselse is als wetenschappelijk medewerker Arubaans straf(proces)recht werkzaam bij de Universiteit van Aruba en als research fellow verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (STeR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen.

Mr. F.W.J. Meijer
Mr. F.W.J. Meijer is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Mr. dr. R. Bonnevalle-Kok
Mr. dr. R. Bonnevalle-Kok is associate professor Criminal Law and Criminal Procedure aan de Universiteit van Aruba.
Jurisprudentie

Civiele jurisprudentie van GEA en GHvJ

Auteurs Prof. mr. dr. J. de Boer
Auteursinformatie

Prof. mr. dr. J. de Boer
Prof. mr. dr. J. de Boer is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook is hij lid van de redactie van het Caribisch Juristenblad.
Jurisprudentie

Bestuursrechtelijke jurisprudentie

Auteurs Mr. M.E.B. de Haseth
Auteursinformatie

Mr. M.E.B. de Haseth
Mr. M.E.B. de Haseth is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Auteurs Mr. N. Vleeming-Tromp
Auteursinformatie

Mr. N. Vleeming-Tromp
Mr. N. Vleeming-Tromp is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba.
Wetgeving

Wetgeving Curaçao

Auteurs Mr. M.F. Murray
Auteursinformatie

Mr. M.F. Murray
Mr. M.F. Murray is advocaat en vennoot bij Murray Attorneys at Law te Curaçao en lid van de redactie van het Caribisch Juristenblad.
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten

Auteurs C. Gibbes LLM
Auteursinformatie

C. Gibbes LLM
C. Gibbes LLM is werkzaam als advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten.