Caribisch Juristenblad

Article

Voorwaardelijke beëindiging van levenslang in Caribisch Nederland

Opmerkingen bij drie beslissingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Trefwoorden Strafrecht, Levenslange gevangenisstraf, Voorwaardelijke invrijheidstelling, Caribisch wetboek van strafrecht, GHvJ
Auteurs Mr. dr. G. Pesselse
DOI
Auteursinformatie

Mr. dr. G. Pesselse
Mr. dr. G. Pesselse is als wetenschappelijk medewerker Arubaans straf(proces)recht werkzaam bij de Universiteit van Aruba en als research fellow verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (STeR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Samenvatting

      In alle vijf de zaken stelt het Gemeenschappelijk Hof voorop dat beoordeeld moet worden of verdere onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf geen redelijk doel meer dient. Dat centrale criterium sluit aan bij de wettekst en het kader van het EHRM. Het EHRM specificeert zelfs dat legitieme strafdoelen onder meer inhouden ‘punishment, deterrence, public protection and rehabilitation’. Tegen die achtergrond is opvallend dat in alle zaken wordt overwogen dat, gelet op de strafmotivering van de betreffende veroordelingen, ‘het’ doel van de opgelegde straf was om de maatschappij te beschermen tegen recidive van de veroordeelde (niet: het primaire, het belangrijkste).

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.