Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Enkele opmerkingen bij strafvorderlijke kort gedingen over de Caribische strafexecutie

Trefwoorden strafrecht, Caribische strafexecutie, strafvorderlijke kort gedingen, verlof en elektronisch toezicht
Auteurs Mr. dr. G. Pesselse
SamenvattingAuteursinformatie

    Artikel 43 van de Wetboeken van Strafvordering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: CSv) regelt de rechterlijke voorziening bij dringende noodzaak, ook wel het strafvorderlijk kort geding genoemd. Het Gemeenschappelijk Hof publiceerde onlangs in kort bestek vijf min of meer recente beslissingen in dergelijke kort gedingen. Alle zaken betroffen de executie van strafrechtelijke sancties. De vijf beschikkingen bieden niet alleen enkele aardige luiken op het Caribische penitentiaire recht, maar brengen ook de bijzondere figuur van het strafvorderlijk kort geding onder de aandacht, en verdienen om die redenen een bespreking in dit blad.


Mr. dr. G. Pesselse
Mr. dr. G. Pesselse is als wetenschappelijk medewerker Arubaans straf(proces)recht werkzaam bij de Universiteit van Aruba en als research fellow verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (STeR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit Nijmegen.
Annotatie

Alternatieve regeling voor homoparen die gelijkwaardig is aan het huwelijk voor heteroparen

Annotatie bij de uitspraken GEA Aruba 27 mei 2020, ECLI:NL:OGEAA:2020:239, GEA Aruba 20 oktober 2020, ECLI:NL:OGEAA:2020:434 en GEA Curaçao 13 september 2021, ECLI:NL:OGEAC:2021:160

Trefwoorden homohuwelijk, geregistreerd partnerschap
Auteurs Mr. R.R. Ismail
SamenvattingAuteursinformatie

    Niet openstellen van huwelijk voor paren van gelijk geslacht althans geen gelijkwaardig alternatief aanbieden in de vorm van een geregistreerd partnerschap; strijdigheid van artikel 1:30 lid 1 BW Curaçao met artikel 3 Staatsregeling en artikel 1:31 lid 1 BW Aruba met artikel 8 en 14 EVRM.


Mr. R.R. Ismail
Mr. R.R. Ismail is werkzaam als juridisch bestuursadviseur bij de afdeling Juridische Zaken & Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken/overheid Sint Maarten. Tevens is zij redacteur van dit tijdschrift. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.
Annotatie

Schadevergoeding in het ambtenarenrecht

Annotatie bij de uitspraken RvBAZ CUR 28 april 2022, ECLI:NL:ORBAACM:2022:34, RvBAZ AUA 4 mei 2022, ECLI:NL:ORBAACM:2022:35 en RvBAZ AUA 4 mei 2022, ECLI:NL:ORBAACM:2022:36. Eerste aanleg: ECLI:NL:OGAACMB:2021:67 en ECLI:NL:OGAACMB:2021:85

Trefwoorden overheid, ambtenaar, schadevergoeding, RvBAZ
Auteurs Mr. A.C. Balentina
SamenvattingAuteursinformatie

    Schadevergoeding staat geregeld in artikel 96 La/RAr. Daarin staat dat als er niet of niet volledig gevolg wordt gegeven aan een veroordeling, in zover zij niet op geld luidt, hetzij in eerste aanleg bij een onherroepelijk geworden beslissing, hetzij in hoger beroep uitgesproken, dan kan de ambtenaar een bezwaarschrift bij het gerecht indienen. Indien het bezwaar gegrond bevonden wordt, veroordeelt het gerecht het betrokken lichaam tot vergoeding en stelt, met inachtneming van alle omstandigheden, het bedrag der schadevergoeding bij de beslissing vast. De rechter geeft daarvoor, zodra de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, een bevelschrift van tenuitvoerlegging af.


Mr. A.C. Balentina
Mr. A.C. Balentina is als (wetgevings)jurist werkzaam bij de Arubaanse overheid. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.

Mr. F.W.J. Meijer
Mr. F.W.J. Meijer is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Mr. R. Bonnevalle-Kok
Mr. dr. R. Bonnevalle-Kok is associate professor Criminal Law and Criminal Procedure aan de Universiteit van Aruba.
Jurisprudentie

Civiele jurisprudentie van GEA en GHvJ

Auteurs Prof. mr. dr. J. de Boer
Auteursinformatie

Prof. mr. dr. J. de Boer
Prof. mr. dr. J. de Boer is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook is hij lid van de redactie van het Caribisch Juristenblad.
Jurisprudentie

Bestuursrechtelijke jurisprudentie

Auteurs Mr. M.E.B. de Haseth
Auteursinformatie

Mr. M.E.B. de Haseth
Mr. M.E.B. de Haseth is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Auteurs Mr. N. Vleeming-Tromp
Auteursinformatie

Mr. N. Vleeming-Tromp
Mr. N. Vleeming-Tromp is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba.
Wetgeving

Wetgeving Curaçao

Auteurs Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Auteursinformatie

Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Mr. J. Pawirodihardjo-Fer is directeur bij Wetgeving en Juridische Zaken Curaçao.
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten

Auteurs C. Gibbes LLM
Auteursinformatie

C. Gibbes LLM
C. Gibbes LLM is werkzaam als advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten.