Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Valse concurrentie?

Trefwoorden overheidsinstellingen, marktparticipatie, Landsverordening inzake concurrentie
Auteurs Mr. dr. J. Sybesma
SamenvattingAuteursinformatie

    De vraag die in deze bijdrage aan de orde komt is of overheidsentiteiten Aqualectra, Curoil, de CBCS, de Openbare Bibliotheek, TeleCuraçao en mogelijk andere overheidsentiteiten zonder meer mogen participeren op de vrije markt met het aanbieden van producten en/of diensten en daarmee dus als concurrent optreden van andere private instellingen die dezelfde producten aanbieden en diensten verlenen. Is dit geen valse concurrentie?


Mr. dr. J. Sybesma
Mr. dr. J. Sybesma werkte voor zijn pensionering bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de CBCS). Hij is lid van de Raad van Advies Curaçao en bijzondere rechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook is Sybesma redactielid van het CJB. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.
Artikel

Drie thema’s in de bestuursrechtelijke rechts­bescherming onder de Lar

Trefwoorden bestuursrecht, LAR
Auteurs Mr. dr. J.Th. Drop
SamenvattingAuteursinformatie

    De rechtspraak van het Lar-Hof in de eerste jaren van toepassing van de Lar bracht ook een aantal knelpunten aan het licht. Zo was de in de Lar NA opgenomen eis dat het bezwaar of beroep tegen het niet tijdig nemen van een beschikking binnen zes weken na het verlopen van de beslistermijn moest worden ingediend lastig te hanteren, had een eenmaal ingesteld beroep niet van rechtswege ook betrekking op nadere besluitvorming en miste de Lar-rechter de bevoegdheid een beschikking ondanks vastgestelde gebreken in stand te laten.


Mr. dr. J.Th. Drop
Mr. dr. J.Th. Drop is staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof. Dit artikel is geheel op eigen titel geschreven.
Artikel

Afscheid van Lodewijk Rogier en Jan de Boer

Trefwoorden CJB, TAR, UNA, UOC
Auteurs Mr. dr. J. Sybesma
SamenvattingAuteursinformatie

    De redactie van het CJB heeft afscheid moeten nemen van twee leden die jarenlang lid waren. Niet zomaar lid, maar zeer actief lid. En ieder op zijn eigen manier.


Mr. dr. J. Sybesma
Mr. dr. J. Sybesma werkte voor zijn pensionering bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (de CBCS). Hij is lid van de Raad van Advies Curaçao en bijzondere rechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Ook is Sybesma redactielid van het \_CJB\_. Deze bijdrage is op eigen titel geschreven.

Mr. R. Bonnevalle-Kok
Mr. dr. R. Bonnevalle-Kok is associate professor Criminal Law and Criminal Procedure aan de Universiteit van Aruba.
Jurisprudentie

Bestuursrechtelijke jurisprudentie

Auteurs Mr. M.E.B. de Haseth
Auteursinformatie

Mr. M.E.B. de Haseth
Mr. M.E.B. de Haseth is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Auteurs Mr. N. Vleeming-Tromp
Auteursinformatie

Mr. N. Vleeming-Tromp
Mr. N. Vleeming-Tromp is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba.
Wetgeving

Wetgeving Curaçao

Auteurs Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Auteursinformatie

Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Mr. J. Pawirodihardjo-Fer is directeur bij Wetgeving en Juridische Zaken Curaçao.
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten

Auteurs C. Gibbes LLM
Auteursinformatie

C. Gibbes LLM
C. Gibbes LLM is werkzaam als advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten.