Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Publiekbelangjurisprudentie in Caribisch ­Nederland

Trefwoorden Caribisch Nederland, WHO-normen, belangenorganisaties
Auteurs Prof. dr. R. van Gestel
SamenvattingAuteursinformatie

    Algemeenbelangacties worden ook voor Caribisch Nederland steeds belangrijker. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de rechter mag ingrijpen in dit soort zaken waarbij het doorgaans gaat om vermeend onrechtmatig overheidsoptreden, gelet op bijvoorbeeld de scheiding der machten en vervolgens in hoeverre de rechter dat eigenlijk kan gelet op het “polycentrische karakter” van dit soort geschillen die vaak iets meer en iets anders zijn dan de simpele optelsom van individuele belangen? Daarbij wordt gekeken naar de toegang tot de rechter, de methode van rechtsvorming en de remedies die rechters ter beschikking staan.


Prof. dr. R. van Gestel
Prof. dr. R. van Gestel is hoogleraar theorie en methode van wetgeving aan Tilburg University en hoogleraar methodologie van juridisch onderzoek aan de KU Leuven.
Annotatie

Ambtshalve toetsing van algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten?

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg Curaçao 22 augustus 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:241 (eiseres/PSB Bank)

Trefwoorden PSB Bank, erfgenamen, spaarrekening, algemene voorwaarden
Auteurs Mr. dr. C. Bollen
SamenvattingAuteursinformatie

    Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg Curaçao 22 augustus 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:241 (eiseres/PSB Bank).


Mr. dr. C. Bollen
Mr. dr. C. Bollen (carlos.bollen@ua.aw) is wetenschappelijk hoofdmedewerker Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba en redacteur van het Caribisch Juristenblad.

Mr. G. Lewin
Mr. G. Lewin is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Jurisprudentie

Bestuursrechtelijke jurisprudentie

Auteurs Mr. M.E.B. de Haseth
Auteursinformatie

Mr. M.E.B. de Haseth
Mr. M.E.B. de Haseth is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Auteurs Mr. N. Vleeming-Tromp
Auteursinformatie

Mr. N. Vleeming-Tromp
Mr. N. Vleeming-Tromp is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba.
Wetgeving

Wetgeving Curaçao

Auteurs Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Auteursinformatie

Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Mr. J. Pawirodihardjo-Fer is directeur bij Wetgeving en Juridische Zaken Curaçao
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten

Auteurs C. Gibbes LLM
Auteursinformatie

C. Gibbes LLM
C. Gibbes LLM is werkzaam als advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten.