Cjb_2211-3266_2023_012_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Caribisch Juristenblad

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Maximale omvang van processtukken in hoger beroep

Kanttekeningen bij het arrest van de Hoge Raad van 3 juni 2022 en het belang van het arrest voor de Caribische rechtspraak

Trefwoorden landelijk procesreglement, hoger beroep, weigering processtukken wegens omvang, strijd met beginselen hoor en wederhoor, toegang tot de rechter
Auteurs Mr. R. Ismail
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 3 juni 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat in civiele procedures in hoger beroep een maximumaantal pagina’s geldt op grond van het Landelijk proces­reglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven. In dit artikel wordt gekeken wie er bevoegd is om het proces­reglement vast te stellen, welke regels van toepassing zijn in Nederland en in het Caribisch gebied en in hoeverre het arrest van de Hoge Raad van toepassing is of zou moeten zijn in de Caribische landen.


Mr. R. Ismail
Mr. R.R. Ismail is afdelingshoofd Justitiële Zaken bij het Ministerie van Justitie te Sint Maarten. Onderzoek voor deze bijdrage werd afgesloten in januari 2023.
Artikel

Verplichte mededingingsruimte bij uitgifte van overheidseigendom: het Didam-arrest en de Caribische landen van het Koninkrijk

Trefwoorden Didam-arrest, gelijkheidsbeginsel, privaatrechtelijk overheidshandelen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Auteurs Prof. mr. S.E. Zijlstra en Dr. P.J. Huisman
SamenvattingAuteursinformatie

    In het Didam-arrest gaat het om een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de gemeente Montferland een aan haar toebehorende onroerende zaak verkoopt. De onroerende zaak in kwestie is het perceel met daarop het oude gemeentehuis van Didam. Twee partijen wilden deze locatie bemachtigen voor de vestiging van een supermarkt. De rechtsvraag die in het arrest centraal staat is of er op de gemeente een verplichting rust om mededingingsruimte te bieden en zo ja, waarop deze rechtsnorm is gebaseerd. De Hoge Raad stelt vast dat in cassatie niet is bestreden dat er geen sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht of van een duidelijk grensoverschrijdend belang, waardoor het aanbestedingsrecht buiten beeld is.


Prof. mr. S.E. Zijlstra
Prof. mr. S.E. Zijlstra is buitengewoon hoogleraar Bestuursrecht en Wetgevingsleer aan de University of Curaçao dr. Moises da Gosta Gomez en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. P.J. Huisman
Dr. P.J. Huisman is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Orkaan Irma gejuridiseerd

Dertien (niet-)overzeese verzekeringsrechtelijke uitspraken in kaart gebracht

Trefwoorden verzekeringsrecht, orkaan Irma, arbitrage, Caribisch gebied
Auteurs Prof. dr. mr. N. van Tiggele-van der Velde en Mr. J.S. Overes
SamenvattingAuteursinformatie

    Orkaan Irma bracht enorme schade toe aan (onder meer) Sint Maarten, maar ook bracht hij het terrein van het verzekeringsrecht in beweging. Auteurs bespreken dertien uitspraken die in vervolg op dat ene, specifieke (al dan niet gedekte) evenement zijn gewezen. Zij stellen vast dat de uitspraken aan de breedte van het verzekeringsrecht raken, omdat debat ontstond op het punt van de verzekerde dekking en premiebetaling, tot aan de uitleg en de in kort geding aan te leggen toets, de begroting van de schade en zelfs de aansprakelijkheid van de tussenpersoon. Auteurs beschouwen de exercitie die zij uitvoerden nuttig en leerzaam en toch hopen zij vooral dat een aanleiding van deze aard en omvang zich niet opnieuw aandient.


Prof. dr. mr. N. van Tiggele-van der Velde
Prof. dr. mr. N. van Tiggele-van der Velde is hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. J.S. Overes
Mr. J.S. Overes is Professional Support Lawyer bij Dirkzwager te Arnhem en doet (onder begeleiding van eerstgenoemde) promotieonderzoek naar brandverzekering.
Annotatie

Uitsluiting huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd met discriminatieverbod

Noot bij GHvJ 6 december 2022, ECLI:NL:OGHACMB:2022:134

Trefwoorden Staatsregeling, huwelijk, gelijke paren, discriminatieverbod, geregistreerd partnerschap
Auteurs Prof. dr. A.B. Van Rijn en Mr. dr. J.C. De Wit
Auteursinformatie

Prof. dr. A.B. Van Rijn
Prof. dr. A.B. van Rijn is buitengewoon hoogleraar Staatsrecht en staatkundige vernieuwing aan de University of Curaçao. Daarnaast is hij advocaat bij De Clercq in Leiden en Den Haag.

Mr. dr. J.C. De Wit
Mr. dr. J.C. de Wit is zelfstandig docent staats- en bestuursrecht en rechter-paatsvervanger bij de rechtbank Noord-Holland. Zij is sinds 2013 gastdocent aan de University of Curaçao.
Annotatie

Aansprakelijkheid vergunninghouder online casinospelen voor uitbetaling van prijzengeld

Annotatie bij GHvJ 14 maart 2023, CUR201902096 – CUR2021H00364, ECLI:NL:OGHACMB:2023:31 (SBGOK/ Trigonon c.s.)

Trefwoorden Online casino, Masterlicentie, Aansprakelijkheid, Hulppersonen, Zorgplicht
Auteurs mr. S.H. Barten
Auteursinformatie

mr. S.H. Barten
Mr. S.H. Barten is advocaat bij Spigt Dutch Caribbean en gastdocent Beginselen Privaatrecht aan de University of Curaçao.
Wetgeving

Wetgeving Aruba

Auteurs Mr. N. Vleeming-Tromp
Auteursinformatie

Mr. N. Vleeming-Tromp
Mr. N. Vleeming-Tromp is werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van Aruba.
Wetgeving

Wetgeving Curaçao

Auteurs Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Auteursinformatie

Mr. J. Pawirodihardjo-Fer
Mr. J. Pawirodihardjo-Fer is directeur bij Wetgeving en Juridische Zaken Curaçao
Wetgeving

Wetgeving Sint Maarten

Auteurs C. Gibbes LLM
Auteursinformatie

C. Gibbes LLM
C. Gibbes LLM is werkzaam als advocaat bij HBN Law & Tax Sint Maarten.