Contracteren_omslag_large
Rss

Contracteren

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  
Aflevering 01, 2004
Column

Het Europese mededingingsrecht: onrust en rumoer

Trefwoorden overeenkomst, Europees mededingingsrecht, concurrentiebeperkende overeenkomst, nietigheid, mededeling, mededingingsrecht, rechterlijke toetsing, rechtscollege, kartelverbod, mededinging
Auteurs H.H.P. Lugard

H.H.P. Lugard
Artikel

Contractsoverneming

Trefwoorden overnemer, overdrager, overeenkomst, contract, overname, schuld, schuldoverneming, akte, overgang van vorderingsrecht, verbintenissenrecht
Auteurs J.J. Verhoeven

J.J. Verhoeven
Case

Cliƫnt niet beter af met de nieuwe FENIT-voorwaarden

Trefwoorden leverancier, voorwaarde, computerprogramma, aansprakelijkheid, fout, apparatuur, betaling, levering, overeenkomst, algemene voorwaarden
Auteurs T.J. de Graaf

T.J. de Graaf
Praktijk

Leerstukken: Herpositionering van Haviltex: een wegwijzer voor de keuze tussen subjectieve en objectieve uitleg van schriftelijke contracten

Trefwoorden uitleg, collectieve arbeidsovereenkomst, contract, geschrift, rechtspositie, kenbaarheid, overeenkomst, rechtspraak, voorzienbaarheid, werkgever
Auteurs T.H.M. van Wechem en M.H. Wissink

T.H.M. van Wechem

M.H. Wissink
Praktijk

Aanbesteding: Het definitieve 'wetgevend pakket': nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor de Nederlandse wetgever?

Trefwoorden aanbestedende dienst, raamovereenkomst, aanbesteding, veilingverkoop, Europese unie, gunning, levering, levering van een dienst, lidstaat, transparantie
Auteurs H.C. Leemreize

H.C. Leemreize
Discussie

Een kabelnet is onroerend: de gevolgen voor de praktijk

Trefwoorden registratie, eigenaar, perceel, eigendom, exploitant, kadaster, overdracht, kabel, notaris, roerende zaak
Auteurs R.J.C. van Helden

R.J.C. van Helden

Meest gelezen artikelen van de afgelopen 24 maanden