Contr_1566-0893_2023_025_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Contracteren

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Redactioneel

Artikel

Access_open Het contracteren van cloudcomputing (SaaS) – oplossingen

Trefwoorden Software as a service, Cloud, SaaS, Software, Licentie
Auteurs Mr. B.L.P. van Reeken
SamenvattingAuteursinformatie

    Voor het onderhandelen over SaaS-overeenkomsten en software licenties bespreekt deze bijdrage de verschillen daartussen, het bedrijfsmodel van veel leveranciers en de belangrijkste aandachtspunten.


Mr. B.L.P. van Reeken
Mr. B.L.P. van Reeken is advocaat IT en outsourcing en partner bij Van Doorne NV.
Artikel

Vaststellen en toerekenen van goodwill bij franchise

Trefwoorden Artikel 7:920 lid 1 BW, Goodwill, Franchise, Goodwillregeling, Goodwillvergoeding
Auteurs Mr. Y. Hafez
SamenvattingAuteursinformatie

    Volgens artikel 7:920 lid 1 BW moeten franchiseovereenkomsten een goodwillregeling bevatten. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag waaraan zo’n regeling moet voldoen, en wat rechtens is indien partijen geen regeling treffen, dan wel een regeling treffen die nietig is.


Mr. Y. Hafez
Mr. Y. Hafez is docent bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en doet als promovendus onderzoek naar de Wet franchise (titel 7.16 BW).
Boilerplates etc.

De ontvangstclausule van algemene voorwaarden

Trefwoorden Algemene voorwaarden, Toepasselijkheid, Bewijs, Ondertekende akte
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel onderzoekt de auteur of de zin ‘Door ondertekening van dit document verklaart u een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben gelezen’ ertoe leidt dat de gebruiker van de algemene voorwaarden er zonder meer op mag vertrouwen dat deze van toepassing zijn. In dat kader bespreekt auteur ook de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in een breder perspectief.


Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat onder de naam facily LAW advocatuur en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht
Actualia contractspraktijk

Kroniek van het agentuurrecht

Trefwoorden Agentuur, Klantenvergoeding, beëindiging agentuurrelatie, artikel 7:428 BW, Provisie
Auteurs Mr. drs. H.S. Kleinjan
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel bespreekt de auteur de gewezen jurisprudentie over agentuurovereenkomsten in de afgelopen twee jaar.


Mr. drs. H.S. Kleinjan
Mr. drs. H.S. Kleinjan is advocaat bij Lexence N.V.