Contr_1566-0893_2023_025_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Contracteren

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Redactioneel

Ad Rem

Betalingsregeling door rechter: onwenselijke inbreuk op contracteervrijheid

Trefwoorden Betalingsregeling, Schuldenaar, Redelijkheid en billijkheid, Incasso
Auteurs Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie

  In september 2022 sloot de internetconsultatie van het voorontwerp voor de Wet opleggen betalingsregeling door rechter. Het voorontwerp wordt in dit artikel kritisch besproken. Nut en noodzaak worden tegen het licht gehouden en de auteur gaat ook in op de reikwijdte en gekozen bewoordingen in het voorontwerp. Daarnaast bespreekt auteur de zijns inziens wenselijke toetsingsmaatstaf.


Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat bij facily LAW advocatuur en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Access_open Refurbished goederen & onderdelen, en herstel en vervanging op grond van artikel 7:21 BW

Trefwoorden consumentenkoop, herstel, vervanging, refurbished, Quelle-arrest
Auteurs Mr. M.W. Bijloo
SamenvattingAuteursinformatie

  Refurbsihed goederen vormen een belangrijke markt in de retail. In deze bijdrage wordt ingegaan op de vraag of refurbished onderdelen en goederen gebruikt kunnen worden om te voldoen aan de verplichting tot herstel of vervanging bij een consumentenkoop onder art. 7:21 lid 1 onder b en c BW.


Mr. M.W. Bijloo
Mr. M.W. Bijloo is advocaat bij Studio B.
Artikel

European M&A Study 2022 – lockdowns en locked boxes

Trefwoorden M&A, Overnamecontracten, Locked Box, W&I verzekering, Coronacrisis
Auteurs Mr. R. Tarlavski en Mr. M. Feenstra
SamenvattingAuteursinformatie

  In dit artikel bespreken de auteurs de CMS European M&A Study van 2022, een onderzoek dat een analyse biedt van de belangrijkste contractuele bepalingen in overnamecontracten uit de meeste Europese landen die in 2021 zijn getekend.
  In deze bijdrage wordt getracht ‘best practices’ in de verschillende landen, en daarmee de ‘market standard’ in die landen, te achterhalen. Tevens worden de verschillen in het gebruik van contractsbepalingen in overnamecontracten tussen Europa en de Verenigde Staten (VS) bestaan inkaart gebracht. Tot slot wordt een vergelijkende terugblik geworpen op een artikel in hetzelfde blad van tien jaar geleden over de CMS European M&A Study van 2012.
  Het jaar 2021 zag een ware M&A-boom en een vlotte terugkeer van marktomstandigheden en risicoverdelingen in overnamecontracten tussen kopers en verkopers zoals deze waren vóór de uitbraak van de COVID-19-pandemie. Naast de invloed van de COVID-19-pandemie op de contractsbepalingen in overnamecontracten worden meer recente ontwikkelingen beschreven als de groeiende populariteit van de locked box, de toename van het aantal transacties waarvoor een W&I-verzekering is gesloten, alsmede de gevolgen van die toename op bepalingen ter beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper.


Mr. R. Tarlavski
Mr. R. Tarlavski is partner/advocaat bij CMS in Amsterdam.

Mr. M. Feenstra
Mr. M. Feenstra is advocaat bij CMS in Amsterdam.
Artikel

Verwerkersovereenkomsten in de praktijk

Trefwoorden verwerkersovereenkomst/DPA, AVG/GDPR, documentgenerator, modelovereenkomst
Auteurs Mr. M.S. van der Jagt
SamenvattingAuteursinformatie

  Met deze bijdrage worden handvatten gegeven voor het opstellen van en onderhandelen over verwerkersovereenkomsten. Daarbij wordt ook in kaart gebracht op welke manieren de verwerkersovereenkomst sinds de inwerkingtreding van de AVG in de praktijk wordt vormgegeven. Eerst worden praktijkoplossingen en knelpunten voor de verplichte elementen in zulke overeenkomsten beschreven. Aansluitend worden enkele documentgenerators en modelovereenkomsten op kwaliteit en bruikbaarheid beoordeeld.


Mr. M.S. van der Jagt
Mr. M.S. van der Jagt is advocaat IE/IT & privacy bij Griffiths Advocaten.
Impressies

Verwijdering van desinformatie door socialemediaplatforms met een beroep op de gebruikersvoorwaarden: ondernemersvrijheid of doorgeslagen ‘private censuur’?

Trefwoorden Desinformatie, Redelijkheid en billijkheid, Aanvullende werking, Vrijheid van meningsuiting, Digital Services Act
Auteurs Mr. B. Brouwer
SamenvattingAuteursinformatie

  Begin januari 2021 besloten Facebook en Twitter tot tijdelijke respectievelijk permanente schorsing van het Donald Trump-account naar aanleiding van ophitsende uitingen rondom de aanval op het Capitool. Sindsdien is ‘deplatforming’ onderwerp van verhit maatschappelijk debat, waarbij regelmatig het woord censuur in de mond wordt genomen onder verwijzing naar de belangrijke maatschappelijke rol van socialemediaplatforms in het publieke debat. ‘Deplatforming’ speelt niet alleen in de VS; in Nederland is een reeks uitspraken gedaan over verwijdering van desinformatie door socialemediaplatforms, onder andere tussen Forum voor Democratie e.a. en YouTube. In al die zaken ging het om uitingen over Covid-19 in strijd met de officiële overheidsinformatie, die als desinformatie gekwalificeerd werden. Met een beroep op de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) werd door eisers gevorderd de uitingen weer terug te plaatsen. Echter, alleen in uitzonderlijke gevallen heeft artikel 10 EVRM rechtstreekse werking in de verhouding tussen burgers of bedrijven onderling (horizontale werking). Desondanks kunnen grondrechten wel degelijk doorwerken in de privaatrechtelijke rechtsverhouding via de open normen van het privaatrecht, zoals de (aanvullende werking van de) redelijkheid en billijkheid. De recente ‘verwijderingsrechtspraak’ van de Nederlandse rechter vormt daarvan een interessant voorbeeld en loopt bovendien vooruit op toekomstige regulering van online platforms via de Digital Services Act.


Mr. B. Brouwer
Mr. B. Brouwer is advocaat mediarecht en intellectuele eigendom bij Walden Grene te Amsterdam.