Contracteren

Article

De NOM-clausule en het lot van de daarmee strijdige rechtshandeling

Trefwoorden NOM-clausule, No oral modification clause, Vormvoorschrift, Artikel 3:39 BW, Nietigheid
Auteurs Mr. Y. Hafez
DOI
Auteursinformatie

Mr. Y. Hafez
Mr. Y. Hafez is docent-onderzoeker bij de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit.
  • Samenvatting

      In deze bijdrage gaat de auteur in op de vraag wat de juridische gevolgen zijn van een rechtshandeling die in strijd is verricht met een no oral modification clause (NOM-clausule) of een clausule van vergelijkbare strekking. Hoewel over de NOM-clausule en andere vormvoorschriften reeds het een en ander is geschreven, wordt ten aanzien van de werking van artikel 3:39 BW en artikel 3:37 lid 1 BW niet altijd de vinger op de zere plek gelegd. Bovendien blijkt dat de parlementaire geschiedenis voor meerdere interpretaties vatbaar is en daaraan in de literatuur niet altijd een juiste duiding wordt gegeven. Verschillende interpretatiemethoden leiden tot de conclusie dat ook contractuele vormvoorschriften onder het bereik van artikel 3:39 BW vallen. Dit wetsartikel laat echter (eveneens blijkens de parlementaire geschiedenis) de mogelijkheid open om een rechtshandeling in strijd met de NOM-clausule vernietigbaar (en dus in eerste instantie geldig) te achten. Een ‘geldig, tenzij’-constructie dus. De mogelijkheid om de rechtshandeling te vernietigen zou evenwel kunnen afstuiten op artikel 6:248 lid 2 BW of artikel 3:13 BW.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.