Contr_1566-0893_2023_025_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Contracteren

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

De kop is eraf

Ad Rem

Access_open Prejudiciële vragen bij huurprijsverhogingen bij huur van woonruimte: zijn de juiste vragen ten aanzien van verjaring wel gesteld?

Trefwoorden Algemene voorwaarden, Ambtshalve toetsing, indexering, verjaring, huurovereenkomst
Auteurs Prof. mr. T.H.M. van Wechem en Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
SamenvattingAuteursinformatie

    De rechtbank Amsterdam heeft prejudiciële vragen gesteld over de vraag of het prijsindexeringsbeding in huurovereenkomsten met consumenten onredelijk bezwarend is. In deze bijdrage richten auteurs de aandacht op een onderbelicht onderdeel in de prejudiciële vragen, de verjaring van de terugbetalingsverplichting na vernietiging.


Prof. mr. T.H.M. van Wechem
Prof. mr. T.H.M. van Wechem is hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit en zelfstandig juridisch adviseur.

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard
Mr. drs. J.H.M. Spanjaard is advocaat onder de naam fL advocaten en honorair universitair docent aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Deliveroo: overeenkomst van opdracht terug op de plaats waar het hoort

Trefwoorden Zzp’er, Overeenkomst van opdracht, Arbeidsovereenkomst, Inbedding, Opdrachtgever, Ondernemer
Auteurs Mr. dr. A.H. Lamers
SamenvattingAuteursinformatie

    In het Nederlandse contractenrecht is de partijbedoeling niet zelden leidend als het gaan om de vraag hoe een overeenkomst dient te worden uitgelegd. Ook in het arbeidsovereenkomstenrecht was er veel ruimte als het ging om de vraag hoe de contractuele relatie tussen werkgever/opdrachtgever en werknemer/opdrachtnemer kon worden vormgegeven. Mede omdat de wetgever deze steeds meer vrijheid claimende rechtsontwikkeling (nog) niet weet te beteugelen en de gevolgen de fundering onder het arbeidsovereenkomstenrecht aantast heeft de Hoge Raad deze rechtsontwikkeling in twee arresten een halt toegeroepen
    In deze bijdrage beschrijft de auteur voornoemde rechtsontwikkeling in het arbeidsovereenkomsten recht en plaatst deze in het perspectief van zowel de Nederlandse- als Europese wetsontwikkeling


Mr. dr. A.H. Lamers
Mr. dr. A.H. Lamers is als universitair docent verbonden aan de Open Universiteit.
Artikel

Wijzigingen in de franchiseformule en het instemmingsrecht

Trefwoorden franchiseovereenkomst, instemmingsrecht, wijzigingsbeding, formulewijziging, Wet franchise
Auteurs Mr. A.W. Dolphijn
SamenvattingAuteursinformatie

    Het instemmingsrecht van franchisenemers bij wijziging van de franchiseformule kan voor franchisegevers een rem op innovatie- en slagkracht kan zijn. De Wet franchise schept voor de franchisegever mogelijkheden om het instemmingsrecht te beperken. Die mogelijkheden tot oprekking zou ten koste kunnen gaan van juist de beoogde bescherming van de franchisenemers. Onderzocht wordt of er meer ruimte dient te zijn voor een belangenafweging.


Mr. A.W. Dolphijn
Mr. A.W. Dolphijn is advocaat bij Ludwig & Van Dam te Rotterdam
Actualia contractspraktijk

Het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst anno 2024

Trefwoorden Non concurrentiebeding, Franchise, Franchiseovereenkomst, Wet franchise, Rechtspraak
Auteurs Mr. J.H. Kolenbrander
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de (gepubliceerde) rechtspraak met betrekking tot het postcontractueel non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. De Wet franchise omschrijft de criteria waaraan een dergelijk non-concurrentiebeding dient te voldoen. Voldoet een beding niet aan deze criteria? Dan kunnen daarop grond van de wet sancties uit voortvloeien, zoals ook blijkt uit deze bijdrage.


Mr. J.H. Kolenbrander
Mr. Jan-Willem Kolenbrander is advocaat-partner bij DayOne Advocaten.