Contr_1566-0893_2023_025_002_totaal_original1024_1_large Rss

Contracteren

Contracteren benadert het contractenrecht vanuit een praktische invalshoek. In de artikelen en bijdragen staat de praktische betekenis van jurisprudentie en wetgeving voor de contractspraktijk voorop. Daarnaast wordt in Contracteren ruim aandacht besteed aan de techniek van het contracten maken. Ook de ontwikkelingen in de contractspraktijk ten aanzien van de belangrijkste leerstukken en specifieke branches worden door een team van vaste medewerkers op de voet gevolgd.

Kopij kan worden gezonden aan redactiesecretaris drs. L. Vogelenzang, via birdsong321@ziggo.nl. Ook een auteursinstructie is verkrijgbaar bij de redactiesecretaris.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Mr. C.E. Drion, Prof. mr. F.W. Grosheide (ere-redacteur), Mr. A.M. van Hekesen, Mr. drs. A.M.M. Hendrikx, Mr. S. Kruisinga, Mr. A.J. Rijsterborgh, Prof. mr. H.N. Schelhaas (voorzitter), Mr. drs. J.H.M. Spanjaard, Prof. mr. R.P.J.L. Tjittes, Mr. M. Uijen en Prof. mr. T.H.M. van Wechem