Handicap & Recht, Aflevering 2 2019

Het individueel klachtrecht bij het VN-comité voor de rechten van mensen met een beperking

Mr. J.R.E. Stolk

Noten