Handicap & Recht, Aflevering 2 2021

Hoe beperkt is het straf(proces)recht voor jongeren met een beperking?

R. Kea MSc en Mr. W. van Oppenraaij

Noten