Om_handicap_en_recht_1e_proef_pagina_1_large Rss

Handicap & Recht

Handicap & Recht is een tijdschrift dat ontwikkelingen in internationale verdragen, Europese regelgeving en nationale wetgeving en rechtspraak volgt op het gebied van handicap en recht. Aanleiding vormt de ratificatie door Nederland van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Abonnementsprijzen

Klik hier voor de productpagina met abonnementsprijzen van dit tijdschrift

Redactie

Mr. Dick Houtzager (hoofdredacteur), Mr. drs. Erwin Dijkstra, Jiska Ogier LL.B., Mr. Anne-Rose Stolk, Mr. Lina Veenman, en Mr. dr. Matthijs Vermaat