Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 2 2018

Een redelijke uitkomst als leidraad voor afbakening van de Peeters/Gatzen-vordering

Mr. P.J. Hooghoudt en Mr. D.C. van Sisseren-Roessingh

Noten