Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 11 2020

Moet een drempel van aannemelijkheid worden genomen om recht te hebben op inzage in gegevens op grond van art. 843a Rv?

Mr. J. Ekelmans

Noten