Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 11 2020

De discriminerende werking van de algemenevoorwaardenafdeling

Mr. L.M. van Bochove en Mr. T.J. de Graaf

Noten