Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 6 2020

De WHOA: een nieuw herstructureringsinstrument

Prof. mr. R.D. Vriesendorp en Mr. dr. O. Salah

Noten