Maandblad voor Vermogensrecht, Aflevering 3 2021

Het gewoonterecht anno 2021

Mr. J.J. Valk

Noten