Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 10, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Wel fout, geen schade, of toch? Wat nu? De verklaring voor recht als uitkomst?

Trefwoorden schadevergoedingsrecht, causaal verband, toerekening, schadevraag, schadevaststelling
Auteurs Prof. mr. A.L.M. Keirse
SamenvattingAuteursinformatie

    Aansprakelijkheidszaken stranden meer dan eens – en niet altijd terecht – op de schadevraag. Het concretiseren van de door een fout veroorzaakte schade blijkt soms een (te) grote opgave. De jurisprudentie getuigt van illustraties van hoe het niet moet, maar wel gebeurt. De auteur bespreekt deze jurisprudentie en biedt tips en tricks om de schadevaststelling inzichtelijker en succesvoller te maken. Ook klaart zij de weg naar de verklaring voor recht.


Prof. mr. A.L.M. Keirse
Prof. mr. A.L.M. Keirse is raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam en hoogleraar burgerlijk recht bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Shockschade: de Hoge Raad verzet de piketpaaltjes

Trefwoorden schokkende gebeurtenis, schadevergoeding, gezichtspuntencatalogus, schadevergoedingsrecht, Hoogeveen-arrest
Auteurs Mr. E.W. Bosch
SamenvattingAuteursinformatie

    In zijn arrest van 28 juni 2022 verving de Hoge Raad de vereisten voor beoordeling van een shockschadevordering door een gezichtspuntencatalogus. Eerst wordt de situatie beschreven zoals deze was tot dit arrest, vervolgens de nieuwe gezichtspuntencatalogus. Afsluitend worden de verschillen tussen beide geanalyseerd en wordt de praktische relevantie daarvan geduid.


Mr. E.W. Bosch
Mr. E.W. Bosch is advocaat bij VBS advocaten te Honselersdijk.
Artikel

De koop van een woning door een particulier: digitaal of toch maar op papier?

Trefwoorden elektronische handtekening, elektronische koopovereenkomst, identiteitsfraude, betrouwbaarheid, eIDAS-verordening
Auteurs Mr. H.J. Weijers
SamenvattingAuteursinformatie

    In art. 7:2 lid 1 BW is bepaald dat de koopovereenkomst met betrekking tot een woning door een particulier slechts rechtsgeldig in schriftelijke vorm kan worden aangegaan. Dit kan ook in elektronische vorm geschieden. De auteur bespreekt in dat licht in hoeverre een elektronische koopovereenkomst aan de betrokken contractspartijen voldoende rechtszekerheid biedt.


Mr. H.J. Weijers
Mr. H.J. Weijers is werkzaam als PhD-fellow bij de afdeling Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

De waarschuwingsplicht in geval van meerwerk bij aanneming van werk

Trefwoorden aannemingsovereenkomst, art. 7:755 BW, art. 7:752 BW
Auteurs Mr. L.H. Muller
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt ingegaan op het arrest van de Hoge Raad van 1 juli 2022, waarin bepaald is dat voor de toepassing van de tenzij-bepaling in art. 7:755 BW niet vereist is dat opdrachtgever inzicht had in de omvang van de prijsverhoging dan wel (concreet) te verwachten meerkosten. Indien geen prijs voor het meerwerk overeengekomen is, kan teruggevallen worden op art. 7:752 BW.


Mr. L.H. Muller
Mr. L.H. Muller is advocaat bij Construct Advocaten.