Screenshot_2019-07-02_at_09.12.28_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 11, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Geschillen over earn-outs vanuit procesrechtelijk perspectief

Trefwoorden koopovereenkomst, inspanningsverbintenis, verzuim, schadevergoeding, opschortende voorwaarde
Auteurs Mr. A.J. Rijsterborgh
SamenvattingAuteursinformatie

    Een earn-outregeling kan in onderhandelingen nuttig zijn om verschillen van inzicht tussen de (potentiële) koper en verkoper van een doelvennootschap te overbruggen. Na een juridische duiding van de earn-outregeling wordt uitgelegd hoe hierover in de praktijk conflicten kunnen ontstaan. Vervolgens worden claims in dit verband beschreven met aandacht voor bewijslastverdeling en mogelijke formele verweren.


Mr. A.J. Rijsterborgh
Mr. A.J. Rijsterborgh is advocaat bij Ysquare te Amsterdam.
Artikel

Een fundamenteel gebrek van het pandrecht

Trefwoorden zekerheidsoverdracht, vordering, faillissement, overschot, overwaarde
Auteurs Mr. W.H.B.K. Nieuwesteeg
SamenvattingAuteursinformatie

    De vordering van de pandgever op de pandhouder tot uitkering van overwaarde na executie van het pandrecht lijkt concurrent in een faillissement van de pandhouder. In deze bijdrage wordt betoogd dat, gelet op de aard en strekking van het pandrecht, deze vordering een goederenrechtelijke status moet worden toegekend.


Mr. W.H.B.K. Nieuwesteeg
Mr. W.H.B.K. Nieuwesteeg is promovendus zekerhedenrecht aan Tilburg University en advocaat bij AKD Benelux Lawyers te Rotterdam.
Artikel

De omgangswijze van curatoren met boedelschuldeisers bezien vanuit het verbintenissen- en faillissementsrecht

Trefwoorden taakopdracht, boedelschulden, schuldenaar, schuldeiser, Paperlinx
Auteurs Mr. S.A. Meesterman
SamenvattingAuteursinformatie

    Boedelschuldeisers bevinden zich grotendeels buiten het regime van de Faillissementswet, waardoor de verhouding tussen curatoren en boedelschuldeisers onduidelijk is. De Hoge Raad legde met het Paperlinx-arrest (2021) de al bestaande complicaties binnen de omgangswijze van curatoren met boedelschuldeisers bloot. In dit artikel licht de auteur deze complicaties toe en onderzoekt zij de precieze verbintenis- en faillissementsrechtelijke verhouding tussen curatoren en boedelschuldeisers.


Mr. S.A. Meesterman
Mr. S.A. Meesterman is werkzaam bij Houthoff te Amsterdam.
Artikel

De klokken staan gelijk, maar wie weet hoe laat het is?

Het overgangsrecht van de Kartelschaderichtlijn volgens het Hof van Justitie EU bij verjaring en andere materieelrechtelijke regels

Trefwoorden overgangsrecht, verjaring
Auteurs Mr. S.L. Boersen
SamenvattingAuteursinformatie

    Ondanks het verbod van terugwerkende kracht kunnen de verjaringsregels van de Kartelschaderichtlijn (2014/104/EU) van toepassing zijn op schadevergoedingsvorderingen die al voor de implementatie van de richtlijn waren ontstaan, aldus het Hof van Justitie EU in de zaak Volvo en DAF/RM. Dat roept de vraag op welke andere materieelrechtelijke bepalingen uit de richtlijn effect kunnen hebben op reeds bestaande rechtssituaties.


Mr. S.L. Boersen
Mr. S.L. Boersen is advocaat bij Stek Advocaten te Amsterdam.