Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 12, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Ongekende omstandigheden – de (on)mogelijkheden van een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden in het licht van de roerige energiemarkt

Trefwoorden force majeure, artikel 6:75 BW, hardship, artikel 6:258 BW, energiecrisis
Auteurs Mr. dr. G.J.L. Bergervoet en Mr. G.T. Poolman
SamenvattingAuteursinformatie

    Auteurs gaan in op de (on)mogelijkheden van een beroep op overmacht of onvoorziene omstandigheden in het licht van de recente ontwikkelingen op de roerige energiemarkt en recente rechtspraak ter zake, waarbij zij bijzondere aandacht besteden aan uit de Anglo-Amerikaanse rechtscultuur overgewaaide begrippen die partijen in Nederlandsrechtelijke contracten opnemen, zoals force majeure- en hardship-clausules.


Mr. dr. G.J.L. Bergervoet
Mr. dr. G.J.L. Bergervoet is advocaat te Amsterdam bij Clifford Chance.

Mr. G.T. Poolman
Mr. G.T. Poolman is Professional Support Lawyer te Amsterdam bij Clifford Chance en bereidt een proefschrift voor aan de Universiteit Leiden op het gebied van het internationale arbitragerecht.
Artikel

De directe actie uit art. 7:954 BW: ­(nog altijd) voer voor discussie?

Trefwoorden verzekeringsrecht, bevoegdheid, eigen recht, verbintenis
Auteurs Mr. T.W. Nelissen
SamenvattingAuteursinformatie

    Over de vermogensrechtelijke aard van art. 7:954 BW is veel discussie gevoerd. Vijftien jaar na het invoeren van die bepaling wordt in deze bijdrage, aan de hand van een aantal uitspraken, de balans opgemaakt of de door de wetgever gekozen rechtsfiguur ook daadwerkelijk tot problemen leidt in de praktijk.


Mr. T.W. Nelissen
Mr. T.W. Nelissen is advocaat bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
Artikel

Hoe limitatief zijn de matigingsgronden van art. 2:248 lid 4 BW nu écht?

Een bespreking van het arrest Import/Boersen q.q. en hoe feitenrechters (toch) tot matiging komen

Trefwoorden matigingsbevoegdheid, bestuurdersaansprakelijkheid, artikel 2:248 BW, Import Cooperation Europe B.V., collectieve matiging
Auteurs Mr. B.T. Berends
SamenvattingAuteursinformatie

    Uit het arrest Import/Boersen q.q. blijkt dat de opsomming van matigingsgronden in lid 4 van art. 2:248 limitatief is. De verschillende matigingsgronden zijn echter ruim geformuleerd, en moeten niet restrictief worden ingevuld. Rechters kunnen daarom creatief met de matigingsgronden omgaan, om zo bovenmatige aansprakelijkheid te voorkomen.


Mr. B.T. Berends
Mr. B.T. Berends is advocaat bij Stibbe in Amsterdam.
Artikel

Uncommitted of committed: divergentie tussen civiel recht en toezichtrecht?

Trefwoorden kredieten, banken, financieringspraktijk, kredietruimte, kapitaalregels
Auteurs Mr. S. Uiterwijk en Mr. D.F. den Blaauwen
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt beschreven welke impact de aanstaande kapitaalregelgeving voor banken heeft op een door een bank aangeboden kredietfaciliteit en de civielrechtelijke interpretatie van de onderliggende kredietovereenkomst, met nadruk op het onderscheid tussen ‘committed’ en ‘uncommitted’ krediet.


Mr. S. Uiterwijk
Mr. S. Uiterwijk is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Mr. D.F. den Blaauwen
Mr. D.F. den Blaauwen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.