Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 7-8, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Woningnood in het vermogensrecht

Auteurs Prof. mr. T.J. de Graaf, Mr. B.M. Paijmans en Mr. N. van Triet
Auteursinformatie

Prof. mr. T.J. de Graaf
Prof. mr. T.J. de Graaf is hoogleraar Technologie en Privaatrecht aan de Universiteit Leiden.

Mr. B.M. Paijmans
Mr. B.M. Paijmans is advocaat bij Doelen Advocatuur te Utrecht en universitair docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.

Mr. N. van Triet
Mr. N. van Triet is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel

Access_open Volkshuisvesting in Nederlandse wet- en regelgeving

Trefwoorden woningcorporaties, grondrechten, horizontale werking, volkshuisvestingsrecht, decentraliteit
Auteurs M.J. de Groot
SamenvattingAuteursinformatie

  Recht op huisvesting is in verdragen vastgelegd. Het is niet eenvoudig te vertalen naar een concreet recht waarop burgers aanspraak kunnen maken. De Grondwet formuleert een zorgplicht voor de overheid, die vooral in de Woningwet en Huisvestingswet is uitgewerkt. Wat levert dit voor aanspraken voor de overheid en woningcorporaties op?


M.J. de Groot
Mr. M.J. de Groot is advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten en buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit.
Artikel

Binnenstedelijke herontwikkeling en het gemeentelijke grondinstrumentarium

Trefwoorden onteigening, voorkeursrecht, stedelijke kavelruil, Omgevingswet, modernisering
Auteurs Mr. M.J.W. Timmer en Mr. L.A. Jager
SamenvattingAuteursinformatie

  Gemeenten staan voor de grote opgave om het woningaanbod te vergroten en te verbeteren. Binnenstedelijke herontwikkeling is hierin een belangrijke pijler. De auteurs gaan in op de verschillende instrumenten rondom grondeigendom die aan gemeenten ter beschikking staan om binnenstedelijke herontwikkelingen te bespoedigen – zowel naar huidig recht als onder de Omgevingswet.


Mr. M.J.W. Timmer
Mr. M.J.W. Timmer is advocaat bij Pels Rijcken te Den Haag.

Mr. L.A. Jager
Mr. L.A. Jager is advocaat bij Pels Rijcken te Den Haag.
Artikel

Woningcorporaties aanbestedingsplichtig!

Een overzicht met een conclusie

Trefwoorden publiekrechtelijke instelling, toezicht op corporatie, inbreukprocedure, gelijke kansen, bouwproductie
Auteurs Prof. mr. J.M. Hebly
SamenvattingAuteursinformatie

  De auteur is van mening dat inmiddels voldoende overtuigend is aangetoond dat woningcorporaties publiekrechtelijke instellingen zijn waarvoor een Europese aanbestedingsplicht geldt. De Nederlandse regering moet met voortvarendheid tegemoetkomen aan de wens van de Europese Commissie om woningcorporaties Europees te laten aanbesteden. Toename van de mededinging kan de bouwkosten drukken, waardoor de bouwproductie kan toenemen.


Prof. mr. J.M. Hebly
Prof. mr. J.M. Hebly is (emeritus) hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat te Zwolle.
Artikel

De invloed van de onroerendgoedmarkt op het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd

Trefwoorden koop woning, misbruik van bevoegdheid, beperkende werking redelijkheid en billijkheid, contractuele bedenktijd, hoger bod
Auteurs Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd
SamenvattingAuteursinformatie

  Bij de koop van een woning bieden het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd koper en verkoper de mogelijkheid na wilsovereenstemming toch te contracteren met een ander. Toepassing van de algemeen corrigerende leerstukken van het vermogensrecht is voor het inroepen van de bedenktijd eerder noodzakelijk dan voor het beroep op het schriftelijkheidsvereiste.


Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd
Prof. mr. C.G. Breedveld-de Voogd is hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Gevolgen van overkreditering voor kredietaanbieders

Trefwoorden kredietverstrekking, bijzondere zorgplicht, Wft
Auteurs Mr. G.J. Bruins Slot en Mr. F. Diemel
SamenvattingAuteursinformatie

  De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen, met overbieden tot gevolg. Dit heeft er mogelijk toe geleid dat kopers – ondanks de huidige leennormen – hogere leningen zijn aangegaan dan verantwoord is. De auteurs bespreken de nadelige gevolgen voor kredietaanbieders, en stellen de vraag of duidelijkere wetgeving gewenst is.


Mr. G.J. Bruins Slot
Mr. G.J. Bruins Slot is werkzaam als Senior Legal Counsel bij de Coöperatieve Rabobank U.A.

Mr. F. Diemel
Mr. F. Diemel is werkzaam als Senior Legal Counsel bij de Coöperatieve Rabobank U.A.
Artikel

Erfpacht en betaalbaar wonen

Trefwoorden verkoop onder voorwaarden, algemene erfpachtvoorwaarden, canonherziening, bancaire richtlijn
Auteurs Mr. dr. J. Broese van Groenou
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel onderzoekt verschillende bijdragen van erfpacht aan betaalbaar wonen. De juridische constructie van twee koopstimuleringsregelingen wordt onderzocht en recente jurisprudentie over particuliere erfpachtvoorwaarden wordt besproken. Voor de praktijk is van belang dat de erfverpachter rekening moet houden met de financierbaarheid van de woning voor de erfpachter.


Mr. dr. J. Broese van Groenou
Mr. dr. J. Broese van Groenou is docent bij de vakgroep privaatrecht van de Faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit.