Screenshot_2019-07-02_at_09.12.28_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 9, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Collectieve acties wegens inbreuk op de Algemene verordening gegevensbescherming

Trefwoorden consumentenbelangenorganisatie, AVG, HvJ, Meta, schadevergoeding
Auteurs Mr. M. Gülcür
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 28 april 2022 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie het Meta-arrest. Dit arrest biedt handvatten voor de interpretatie van art. 80 AVG, dat de vertegenwoordiging van betrokkenen regelt. Deze bijdrage bespreekt (de gevolgen van) dit arrest en de verhouding ervan tot de richtlijn representatieve vorderingen.


Mr. M. Gülcür
Mr. M. Gülcür is advocaat bij Hausfeld te Amsterdam.
Artikel

De juridische consequenties van het Didam-arrest voor (nog) lopende precontractuele onderhandelingen

Trefwoorden afgebroken onderhandelingen, (niet-verschoonbare) rechtsdwaling, positief contractsbelang, negatief contractsbelang
Auteurs Prof. mr. dr. M.R. Ruygvoorn
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel behandelt de vraag of onderhandelingen over onroerende zaken met een overheidslichaam die ten tijde van het wijzen van het Didam-arrest reeds in een vergevorderd stadium verkeerden, door het overheidslichaam nog niet-schadeplichtig kunnen worden afgebroken.


Prof. mr. dr. M.R. Ruygvoorn
Prof. mr. dr. M.R. Ruygvoorn is advocaat bij Van Benthem & Keulen te Utrecht en bijzonder hoogleraar Nationaal en Internationaal Commercieel Contracteren aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de beoordeling van kredietwaardigheid van klanten in de bancaire praktijk

Brengt de AI-verordening hier verandering in?

Trefwoorden artificial intelligence, creditscoring, banken, kredietwaardigheidsbeoordelingen
Auteurs Mr. M.C.A. Duijvestijn
SamenvattingAuteursinformatie

    Het artikel gaat in op de gevolgen van nieuwe Europese regulering voor banken bij kredietwaardigheidsbeoordelingen door kunstmatige intelligentie. Het omvat een beschrijving van kunstmatige intelligentie en bespreekt de AI-verordening. Vervolgens wordt de wetgeving gekoppeld aan een concrete toepassing van kunstmatige intelligentie in een bank-klantrelatie.


Mr. M.C.A. Duijvestijn
Mr. M.C.A. Duijvestijn is bedrijfsjurist bij de Coöperatieve Rabobank U.A. in Utrecht.
Artikel

Groninger aardbevingsschade: in welke gevallen en onder welke voorwaarden bestaat er recht op immateriële schadevergoeding?

Trefwoorden smartengeld, affectieschade, Groningen, NAM, hinder
Auteurs Mr. I.M. Nuijten en Mr. A.S. Bloo-Kroes
SamenvattingAuteursinformatie

    In het arrest van 15 oktober 2021 heeft de Hoge Raad nader geduid wanneer bij de bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen sprake is van een ‘aantasting in de persoon op andere wijze’, zoals bedoeld in art. 6:106 lid 1 onder b BW, en zij recht hebben op vergoeding van smartengeld.


Mr. I.M. Nuijten
Mr. I.M. Nuijten is onderzoeker bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Mr. A.S. Bloo-Kroes
Mr. A.S. Bloo-Kroes is advocaat bij Dirkzwager te Arnhem.