Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 10, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De Europese toegankelijkheidsrichtlijn

Op weg naar een meer toegankelijke bancaire dienstverlening

Trefwoorden toegankelijkheidsvoorschriften, Implementatiewet, marktdeelnemers, bankdiensten, e-handelsdiensten
Auteurs Mr. drs. J.H.J. Stormink
SamenvattingAuteursinformatie

    De Europese toegankelijkheidsrichtlijn verplicht marktdeelnemers om na 28 juni 2025 alleen producten of diensten te verstrekken/verlenen die voldoen aan de toegankelijkheidsvoorschriften uit de richtlijn. De richtlijn wordt geïmplementeerd in verschillende sectorale wetten. Banken kunnen mogelijk met succes aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van de toegankelijkheidsvoorschriften.


Mr. drs. J.H.J. Stormink
Mr. drs. J.H.J. Stormink is werkzaam als Senior Legal Counsel bij de Coöperatieve Rabobank U.A.
Artikel

De schatten van de Krim

Trefwoorden Brussel I, cultuurgoed, Erfgoedwet, UNESCO-verdrag 1970, voorrangsregel
Auteurs Prof. mr. L.P.W. van Vliet en Mr. J.A. van der Weide
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 9 juni 2023 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van de ‘Krimschatten’, een collectie kunstschatten die sinds 2014 verbleef in het Allard Pierson Museum te Amsterdam en ten aanzien waarvan zowel de Staat Oekraïne als vier Krimmusea afgifte vorderden. In deze bijdrage analyseren de auteurs de cultureel erfgoedrechtelijke en de internationaal privaatrechtelijke aspecten van deze zaak.


Prof. mr. L.P.W. van Vliet
Prof. mr. L.P.W. van Vliet is bijzonder hoogleraar kunstrecht, in het bijzonder in zijn privaatrechtelijke aspecten, aan de Universiteit Maastricht.

Mr. J.A. van der Weide
Mr. J.A. van der Weide is universitair hoofddocent privaatrecht en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Leiden, (onafhankelijk) legal counsellor en hoofdredacteur van dit tijdschrift.
Artikel

Wanpresteren in de zorg voor een derde is in beginsel onrechtmatig jegens die derde

Trefwoorden schakeljurisprudentie, zorgplicht, beroepsaansprakelijkheid, verzekeringsbemiddelaar, pensioenadviseur
Auteurs Mr. R.T. van Ginneken
SamenvattingAuteursinformatie

    Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat relevant is voor het leerstuk van de aansprakelijkheid bij samenhangende overeenkomsten. Daarin werd een wanprestatie onder een overeenkomst in beginsel onrechtmatig jegens een derde geacht. De auteur bespreekt wat daaruit kan worden afgeleid over de omstandigheden waaronder wanprestaties (in beginsel) onrechtmatig kunnen zijn, en of toepassing van genoemd leerstuk voor de hand ligt.


Mr. R.T. van Ginneken
Mr. R.T. van Ginneken werkt bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.
Artikel

Proportionele aansprakelijkheid en kansschade: spiegelbeeldige situaties, zelfde uitkomst?

HR 14 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1454 (Cardiologen/Staat)

Trefwoorden causaliteitsonzekerheid, causaliteitsonzekerheid, schadebegroting, schadebegroting, onzeker causaal verband, onzeker causaal verband, aansprakelijkheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht
Auteurs Mr. drs. H.J.Th. Kolstee, Mr. drs. H.J.Th. Kolstee, Mr. J.B.R. Regouw e.a.
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel bespreken auteurs de leerstukken ‘proportionele aansprakelijkheid’ en ‘kansschade’, die in het becommentarieerde hof- en Hoge Raadarrest aan bod komen. Deze leerstukken kunnen een oplossing bieden bij onzekerheid over schadeveroorzaking en schadeomvang. Het becommentarieerde arrest van de Hoge Raad schept eerder verwarring dan helderheid over de afbakening tussen deze twee leerstukken, die volgens auteurs slechts cosmetisch van elkaar verschillen.


Mr. drs. H.J.Th. Kolstee
Mr. drs. H.J.Th. Kolstee is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

Mr. drs. H.J.Th. Kolstee
Mr. drs. H.J.Th. Kolstee is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

Mr. J.B.R. Regouw
Mr. J.B.R. Regouw is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.

Mr. J.B.R. Regouw
Mr. J.B.R. Regouw is advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam.