Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Opkomst van de bekendheidsuitzondering en ‘ondergang’ van de terhand­stellingsplicht van algemene voorwaarden

Over de vraag of ‘toedoen’ van de gebruiker vereist is voor bekendheid met de algemene voorwaarden naar aanleiding van HR 11 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1599 (De Eendracht/Doens)

Trefwoorden toepasselijkheid (algemene voorwaarden), arbitraal beding (in algemene voorwaarden), vernietigbaarheid, informatieplicht, bekendheid (concrete benadering/abstracte benadering)
Auteurs Mr. dr. E.-J. Zippro
SamenvattingAuteursinformatie

    De Hoge Raad heeft in het recente arrest De Eendracht/Doens een nadere uitleg gegeven aan de in Geurtzen/Kampstaal geïntroduceerde bekendheidsuitzondering. Een ‘toedoen’ van de gebruiker van algemene voorwaarden is niet vereist. Tegelijkertijd bestaan er steeds meer uitzonderingen op de hoofdregel van terhandstelling van algemene voorwaarden. In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de opkomst van de bekendheidsuitzondering en het afnemende toepassingsbereik van de terhandstellingsplicht.


Mr. dr. E.-J. Zippro
Mr. dr. E.-J. Zippro is advocaat bij Hausfeld te Amsterdam.
Artikel

Herziening van de richtlijn productaansprakelijkheid

Maakt het herzieningsvoorstel de gestelde doelen waar?

Trefwoorden productaansprakelijkheidsrecht, product, gebrek, risicoaansprakelijkheid, modernisering en aanpassing
Auteurs Mr. L.F. Dröge en Mr. O.J. Tijhuis
SamenvattingAuteursinformatie

    De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen voor herziening en modernisering van de richtlijn productaansprakelijkheid. De voorgenomen wijzigingen bevatten aanscherpingen met mogelijk verregaande consequenties voor producenten. De auteurs zetten de belangrijkste voorgenomen wijzigingen op een rij en onderzoeken in dit artikel of de noodzakelijke balans tussen de legitieme belangen van het bedrijfsleven enerzijds en consumenten anderzijds voldoende in stand blijft.


Mr. L.F. Dröge
Mr. L.F. Dröge is advocaat bij Houthoff te Rotterdam.

Mr. O.J. Tijhuis
Mr. O.J. Tijhuis is advocaat bij Houthoff te Rotterdam.
Artikel

Privaatrechtelijke aspecten van het Europees sanctierecht

Een verkenning van enkele gevolgen die het sanctierecht kan hebben voor privaatrechtelijke aangelegenheden

Trefwoorden sancties, bevriezingsmaatregel, overeenkomsten, eigendom, vennootschapsrecht
Auteurs Mr. Y. Amar
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel bespreekt de werking van de Europese sancties en de uitwerking ervan op het nationale privaatrecht. Specifieke aandacht wordt besteed aan de effecten van sancties op het eigendomsrecht, het vennootschapsrecht en het verbintenissenrecht, waarbij tevens wordt ingegaan op internationaal privaatrechtelijke aspecten.


Mr. Y. Amar
Mr. Y. Amar is advocaat bij BenninkAmar Advocaten te Amsterdam.
Artikel

Naar een nieuwe maatmens in het financieel recht?

Trefwoorden beleggersbescherming, gemiddelde consument, MiFID II, zorgplicht, gedragseconomie
Auteurs Mr. D.G. van Kleef
SamenvattingAuteursinformatie

    De maatmens in het financieel recht is aan het kantelen, niet in de laatste plaats door inzichten uit de gedragseconomie. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop consumenten tegemoet moeten worden getreden. De auteur bespreekt de juridische aandachtspunten die gepaard gaan met de verdergaande integratie van gedragsinzichten in dit rechtsgebied.


Mr. D.G. van Kleef
Mr. D.G. van Kleef is als promovendus verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schrijft in het kader van het sectorplan ‘Public and private interests: A new balance’, gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een proefschrift over de integratie van gedragsinzichten in het Europese financieel recht.