Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Bancaire klimaataansprakelijkheid onder invloed van duurzaamheidswetgeving

Trefwoorden bank, klimaatplan, mensenrechten, zorgplicht, aansprakelijkheid
Auteurs Mr. P. Heemskerk en Mr. R.H.J. Cox
SamenvattingAuteursinformatie

    Klimaatverandering is voor banken van groeiend (juridisch) belang. Volgens de auteurs zouden banken een toereikend klimaatplan centraal moeten stellen, waarbij ingrijpende maatregelen niet worden uitgesloten. De dreiging van klimaataansprakelijkheid noopt daar ook toe. In de praktijk krijgt vooral duurzaamheidswetgeving aandacht, die – hoewel behulpzaam voor het klimaatplan – klimaataansprakelijkheid niet voorkomt.


Mr. P. Heemskerk
Mr. P. Heemskerk is advocaat bij Paulussen Advocaten in Maastricht.

Mr. R.H.J. Cox
Mr. R.H.J. Cox is advocaat bij Paulussen Advocaten in Maastricht.
Artikel

De leer van de formele rechtskracht voor belastingaanslagen (deels dan wel verder) ‘ontkracht’

Trefwoorden belastingschade, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid, faillissement, bodemrecht
Auteurs Mr. dr. A.J. Tekstra
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt, mede aan de hand van een vijftal (praktijk)voorbeelden, onderzocht in hoeverre een derde partij, die door de Belastingdienst of een faillissementscurator wordt aangesproken voor de vergoeding van belastingschade, bijvoorbeeld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, nog in staat moet worden gesteld de onderliggende belastingaanslagen (die op naam van een andere partij staan) ter discussie te stellen.


Mr. dr. A.J. Tekstra
Mr. dr. A.J. Tekstra is advocaat en fiscalist bij Blauw Tekstra Uding te Amsterdam.
Artikel

Verduurzaming in het appartementsrecht

Trefwoorden VvE, beheer, beschikken, besluitvorming, notificatieregeling
Auteurs Mr. dr. C.N. Siewers
SamenvattingAuteursinformatie

    In de literatuur is reeds herhaaldelijk gesignaleerd dat het onderscheid in besluitvorming in een appartementencomplex tot een overdreven starheid leidt, die de bestuurbaarheid en de leefbaarheid van een gesplitst appartementsgebouw niet ten goede komt. Vooral bij verduurzaming van appartementencomplexen leidt het onderscheid tot onduidelijkheden. De auteur bespreekt een aantal voorstellen voor flexibilisering van het appartementsrecht om zo verduurzaming te faciliteren.


Mr. dr. C.N. Siewers
Mr. dr. C.N. Siewers is notarieel jurist en directeur-bestuurder van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.
Artikel

De informatieverplichting van de Special Purpose Acquisition Company in Nederland: afdoende of voor SPAC en bonen?

Trefwoorden EID, AIFM, prospectus, beleggersbescherming, reverse listing
Auteurs Mr. J. Diepeveen
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage wordt ingegaan op de regelgeving omtrent de informatievoorziening van Special Purpose Acquisition Companies in Nederland, en of deze regelgeving toereikend is met het oog op beleggersbescherming.


Mr. J. Diepeveen
Mr. J. Diepeveen is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.